Sveriges Ingenjörer
Stipendiater på bild bakre raden från vänster: Georgis David, Alyssa Göransson, Lisa Gren, Emanuel Ehrlin, Mira Kagre, sittandes från vänster: Wilma Matthias, Carl Bergstrand, längst fram från vänster: Henrik Wittberg, Sofia Näsström, Patricia Dahlfors. Saknas på bild gör stipendiaterna Vighnesh Nadukkandy Pradeep och Abdullah Abu Alalaya.

Över en halv miljon till ingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet

Sveriges Ingenjörer och Luleå tekniska universitet har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal om riktade stipendier till ingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet med examensprojekt inom grön omställning. Först ut att få dessa stipendier på 50 000 kronor vardera från Miljöfonden är tolv studenter, vars examensjobb bedöms ha särskilt stor vetenskaplig potential och möjlighet till praktisk tillämpning.
2023-12-07 15:11
Miljöfonden
Luleå tekniska universitet
Stipendiater på bild bakre raden från vänster: Georgis David, Alyssa Göransson, Lisa Gren, Emanuel Ehrlin, Mira Kagre, sittandes från vänster: Wilma Matthias, Carl Bergstrand, längst fram från vänster: Henrik Wittberg, Sofia Näsström, Patricia Dahlfors. Saknas på bild gör stipendiaterna Vighnesh Nadukkandy Pradeep och Abdullah Abu Alalaya.

– Jag är glad att vi genom detta samarbete kan ge en extra finansiell stöttning till examensprojekt av Luleå tekniska universitets ingenjörsstudenter som bidrar till lösningar för den gröna omställningen. Innovationsförmågan hos nya generationer ingenjörer visar vägen mot en mer hållbar morgondag och lägger grunden för framtida arbetstillfällen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och ordförande för Miljöfonden.

Många viktiga examensjobb

Bland de examensjobb som nu premieras bland ingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet, finns en rad intressanta projekt. Ett av dessa görs i samarbete med Luleå Energi som ska ställa om sin fjärrvärmeproduktion till fossilfri produktion. Exjobbet kommer att undersöka hur de nya, gröna, industrietableringarna på Svartöns industriområde i Luleå kan integreras i det existerande fjärrvärmenätet och hur nätet samt resterande hetvattencentraler ute på nätet ska anpassas för att kunna samspela med de intermittenta restenergierna från Svartön. Ett annat projekt handlar om att transformera plast till något nyttigt, ytterligare ett om att bygga mer hållbart som privatperson. Dessutom ska ett examensjobb som görs tillsammans med Nordic Strategy Partners bidra till utvecklingen av en helt ny tjänst inom rymd- och gruvindustrin för att förhindra storskaliga naturkatastrofer från gruvavfallsdammar. Examensarbetet är en viktig del i utvecklingen och lanseringen av en helt ny tjänst som för första gången även använder satelliter för att övervaka och hantera dessa gruvavfallsdammar som kan täcka områden på tiotals kvadratkilometer. Detta är något helt nytt och efterfrågat inom gruvindustrin och kommer att vara den första tjänsten i världen som kombinerar satelliter, drönare och marksensorer för ändamålet med hjälp av analyser av AI och machine learning.

– Det är roligt att intresset har varit så stort och jag känner mig stolt över våra civilingenjörsstudenter som presenterat spännande examensprojekt med stor utvecklingspotential. Genom stipendierna från Sveriges Ingenjörer och Miljöfonden kommer de nu redan under slutet av utbildningen få chansen att vara med att omsätta sina kunskaper i nya betydelsefulla projekt inom den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Stipendiaternas utbildningar på Luleå tekniska universitet

De som tilldelats stipendierna är studenter inom Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram hållbar energiteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, naturresursteknik, arkitektur, hållbar process och kemiteknik, teknisk fysik och elektroteknik, samt inom Masterprogrammet i materialteknik (AMASE). Studenterna kommer att få ett särskilt stöd ifrån Luleå universitets Artic Business inkubator för att öka möjligheterna till praktisk tillämpning efter examensperiodens slut försommaren 2024.

Sveriges Ingenjörer förvaltar Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond (Miljöfonden) med årliga anslag från Swedbanks Humanfond. Stiftelsens ändamål är att främja projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och dess närområde. Sökanden som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer har företräde. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer med 169 000 ingenjörsmedlemmar. Organisationen bygger på medlemsinflytande och är demokratisk. Visionen är att medlemmarna utvecklar framtidens hållbara samhälle.

Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Sveriges Ingenjörer om riktade stipendier till examensprojekt av ingenjörsstudenter, löper under tre år och omfattar totalt 1,5 miljon kronor. Nästa tillfälle att söka stipendier är den 1 oktober till 10 november 2024.

Kontakt: Nadja Yusuf, presschef Sveriges Ingenjörer, 08-337429, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se, 0920–491327

Till toppen