Sveriges Ingenjörer
Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Var fjärde ingenjör fick reallöneökning 2023

Under 2023 fick drygt en fjärdedel av ingenjörerna reallöneökningar och de individuella löneökningarna i privat sektor nådde 6,9 procent 2023. Det visar Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik. Nio av tio ingenjörer som tillfrågats i en särskild enkät tror på löneökningar på 3 procent eller mer 2024.
2024-04-02 07:37
Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Trots Sveriges kärva ekonomi med räntehöjningar och hög inflation har ingenjörernas arbetsmarknad varit god. De individuella löneökningarna 2023 ligger på samma nivå som 2022 men det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Medellönen för de 78 700 ingenjörsmedlemmar som besvarat den årliga löneenkäten var 59 300 kronor i månaden.

De individuella löneökningarna i privat sektor nådde 6,9 procent 2023. Inom statlig sektor var löneökningarna i genomsnitt 4,3 procent medan de inom de kommunala och regionala sektorerna var 4,4 procent under 2023.

– Utvecklingen av lönerna speglar den höga efterfrågan som finns på ingenjörer och deras kompetens. En avgörande drivkraft är miljö-, energi- och klimatfrågorna, som växer kraftigt i betydelse de kommande åren, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Under 2023 fick drygt en fjärdedel av ingenjörerna reallöneökningar, trots att inflationen låg på i genomsnitt 8,5 procent för året. Inflationen har börjat falla under 2024 och Konjunkturinstitutet spår att inflationen för helåret når ned till 2,9 procent. Sveriges Ingenjörers medlemmar förväntar sig dock mycket högre löneökningar än så under årets lönerevision.

– Vi har frågat ett urval av våra medlemmar i en enkät och nio av tio tror och tycker att de ska ha åtminstone 3 procents löneökning. Det skulle innebära en reallöneökning om inflationen hamnar på i genomsnitt 2,9 procent, säger Camilla Frankelius.

Flera stora ingenjörsföretag har tidigt under 2024 meddelat att de vill minska antalet anställda, men ännu har det inte satt tydliga spår i arbetslöshetsstatistiken.

– Vi vet också att de ingenjörer som sägs upp får ett nytt arbete relativt snabbt. Att byta arbete är ett av de bästa sätten att få upp sin lön. Och även om det sker i en omställningssituation, har vi sett den effekten, säger Camilla Frankelius.

I de yngsta åldersgrupperna är löneökningar för de som byter jobb i genomsnitt på 14–15 procent medan de som inte byter jobb har löneökningar på mellan 7 och 9 procent, visar löneenkäten.

Ingenjörslöner 2023

  • Medellön för ingenjörer var 59 300 kronor i månaden
  • Individuella löneökningar under 2023
    • Privat sektor 6,9 procent
    • Statlig sektor 4,3 procent
    • Kommunal och regional sektor 4,4 procent

Om statistiken

Rapporten baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik för åren 2013 till 2023. Löneökningarna redovisas för identiska individer, det vill säga individer som var med i förbundets lönestatistik två efterföljande år. Cirka 70 procent av de som svarar på löneenkäten ett visst år brukar också ha svarat året innan. Medellönen för samtliga ingenjörer 2023 var 59 300 kr och baseras på ett underlag om 78 700 individer. En mycket stor del av de svarande är verksamma inom den privata sektorn, 86 procent. Motsvarande andelar för statlig och kommunal sektor är 9 respektive 6 procent.

Uppgifterna om förväntningarna på löneökningar under 2024 bygger på underlag från Sveriges Ingenjörers medlemspanel och en enkät utskickad i februari 2024.

Lönerapporten bifogas detta pressutskick samt finns här: Rapporter och analyser - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

Till toppen