Sveriges Ingenjörer

Anställningsskyddet förlängs till 69 års ålder

Anställningsskyddet i LAS förlängs till 69 års ålder. De nya reglerna kommer att börja gälla den 1 januari 2023.

Bakgrunden till lagstiftningsändringen är att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre och därför måste även arbetslivet förlängas. De som kan, vill och orkar arbeta längre bör ha möjlighet att göra det och då behöver eventuella hinder för detta tas bort.

Därför förlängs anställningsskyddet och ger arbetstagare en rätt att kvarstå i anställningen till 69 års ålder. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Ett avtalsvillkor som innebär att arbetstagaren är skyldig att avgå med pension vid en lägre ålder blir därmed ogiltigt. Från och med att arbetstagaren fyllt 69 år får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund genom ett förenklat förfarande.

Senast uppdaterad 2023-04-12
Till toppen