Sveriges Ingenjörer

ITP 1

Med ITP 1 är inbetalningen till din tjänstepension bestämd i förväg. Den är premiebestämd och ger ett löfte om hur mycket din arbetsgivare ska betala för din pension varje månad.

Den premie som arbetsgivaren ska betala är: 

 • 4,5 procent av månadslön upp till 47 625 kronor
 • 30 procent på månadslön mellan 47 625 kronor och 190 500 kronor

Det går att betala in mer och det går att göra engångsinbetalningar till ITP 1.
Varje månadslön har betydelse eftersom premien betalas på varje enskild lön per månad.

Tjänstepension ITP – om ITP 1

I den här filmen fokuserar vi på ITP 1 – en premiebestämd pension. Innehåll: ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring.

Så kan du påverka din pension

Det finns flera val du kan göra i din ITP, men du måste inte välja om du inte vill. Gör du inget val placeras dina pensionspengar hos Alecta i en traditionell försäkring. Men det finns tre saker du kan fundera på.

Vilken sparform passar dig

Du kan välja att placera din ITP 1 i traditionell- eller fondförsäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare alternativ där du har en garanti om att få pengar tillbaka. I en fond är risken större, där finns det inga garantier men ett annat utrymme för hög avkastning om det går bra. Enligt kollektivavtalet måste du placera 50 procent av din ITP 1 i en traditionell försäkring, resterande 50 procent kan du, om du så önskar, dela upp i två delar och placera som du vill. Det går alltid att göra nya val.

Vilket bolag tror du på

Det finns ett upphandlat urval av bolag som du kan välja bland för placering av dina ITP 1 pengar. Dessa bolag har valts ut för att de erbjuder ett bra långsiktigt sparande med möjlighet till hög avkastning till låga priser. Du kan alltid byta bolag och du kan även flytta det kapital du redan tjänat in från ett bolag till ett annat. De bolag du kan välja bland är:

Traditionell försäkring

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam
 • Skandia
 • SPP

Fondförsäkring

 • Länsförsäkringar
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank

Behövs något skydd för familjen

Om du vill ha ett ekonomiskt skydd för din familj kopplat till tjänstepensionen måste du lägga till det själv. Det finns två skydd att välja på för familjen – återbetalningsskydd och familjeskydd. Du väljer själv om du behöver något skydd och i så fall vilket eller vilka. Att ha ett återbetalningsskydd innebär att dina intjänade pensionspengar betalas ut till din familj om du dör. Pengarna betalas vanligtvis ut månatligen under fem år. Med familjeskydd väljer du själv hur mycket pengar din familj behöver och du väljer även hur länge du vill att pengarna ska betalas ut. Det finns fyra olika belopp att välja på och fyra utbetalningsperioder.

Glöm inte att ta bort skydden om de inte längre behövs. Att ha efterlevandeskydd påverkar storleken på din framtida pension.

Om du blir ombedd att flytta din tjänstepension

Det kan hända att du blir ombedd eller får rådet att flytta din tjänstepension till ett nytt försäkringsbolag eller bank, till exempel för att få rabatt på bolåneräntan när du ansöker om bolån. i ett sådant fall bör du kontrollera vad detta innebär, bland annat utifrån vilka avgifter som tas ut, hur länge tror de att du ska leva, det vill säga livslängdsantagande, och hur det garanterade beloppet påverkas om du har en traditionell försäkring.

Avtalat – din valcentral 

Alla dina val gör du hos Avtalat. På deras hemsida kan du läsa mer om ITP 1, valen, efterskydden, jämföra avkastningar i de valbara bolagen och mycket mer. Du kan även logga in på mina sidor och se vilka val som just du har gjort på webbplatsen Avtalat.se.

Föreläsare: Stefan Holmberg

Få koll på din tjänstepension

Föreläsare: Stefan Holmberg

Se ett webbinarium om pension för dig som är privat tjänsteman. Du lär dig enkla knep som ger en betydligt större pension – och som dessutom gör att du kan tänka på roligare saker än din pension de närmaste åren. Det finns en version för ITP 1 och en för ITP 2.

Logga in på Sveriges Ingenjörer Play för att titta.

Sammanfattning ITP 1

ITP 1 är en:

 • Premiebestämd pension.
 • Tjänas in till mellan 25 och 66 års ålder. (Går även att tjäna in efter 66.)
 • Arbetsgivaren betalar 4,5 procent på lön upp till 7,5 ibb/mån och 30 procent på lön upp till 30 ibb/månad.
 • Du får ut så mycket som intjänade pengar räcker till.
 • Du kan ta ut pension från tidigast 55 års ålder, men kan vänta hur länge du vill.
 • Du kan påverka pensionen genom att placera pengarna där de växer, utan att betala höga avgifter

Aktuella basbelopp finns längre ned på sidan.

Sjukpension ITP 1

De flesta tänker nog på tjänstepensionen som något man får när man pensionerar sig. Men med kollektivavtal och ITP kan du även få sjuklön och sjukpension som täcker upp mot 90 procent av din lön om du blir sjuk.

Så här fungerar det:

Dag 1–14

Om du blir sjukskriven får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna efter ett karensavdrag.

Dag 15–90

Från och med dag 15 får du ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt får du kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Syftet med den kollektivavtalade sjuklönen är att upprätthålla lönenivån till ca 90 procent under en begränsad tid då du är sjuk.

Dag 90–

Efter 90 dagar slutar arbetsgivaren att betala sjuklön. Då får du istället ITP sjukpension från Alecta. Från dag 361 ger ITP sjukpension endast ersättning på de delar av din lön som överstiger 10 pbb per år. Men byter Försäkringskassan ut din sjukpenning mot sjuk- eller aktivitetsersättning har du återigen rätt till sjukpension från ITP även på lön under 7,5 pbb. 

Den lön som styr

Den inkomst som ligger till grund för vilken ersättningen du får från ITP Sjukpension är en uträknad genomsnittlig lön baserat på de 12 senaste månadslönerna innan du blev sjuk. Det är din arbetsgivare som lämnar uppgift till Collectum om vilken lön som betalats ut.

Du kan se din inrapporterade årslön hos Collectum.

Kolla vad du får ut om du blir sjuk länge: www.ersättningskollen.se

Sjukpension så länge du är sjuk

Du kan få sjukpension så länge som du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen fortsätter även om anställningen upphör.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får sjuklön och därefter sjukpension samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan. När arbetsgivaren har gjort sjukanmälan får du ett brev från Alecta om din ersättning. Därefter får Alecta löpande information om din ersättning från Försäkringskassan. Tänk på att själv hålla koll på att Försäkringskassan har rätt uppgifter och att du får rätt ersättning. Om du får för mycket blir du återbetalningsskyldig.

Din ålderspension fortsätter att växa genom att under tiden som du får sjukpension så fortsätter inbetalningarna till din tjänstepension.

Pengar till familjen med ITP 1

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Den kan även hjälpa din familj om du dör. I din tjänstepension finns olika skydd som antingen ingår eller som du kan välja till. Tänk på att du kan behöva göra ett nytt val om din familjesituation ändras. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL har alla med ITP. Den ger ett skattefritt engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle gå bort. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.

Återbetalningsskydd 

Med återbetalningsskydd får din familj värdet av den ITP 1 som du har tjänat in. Återbetalningsskyddet betalas ut från det bolag du valt för din ITP 1 - oftast ut under fem år.

Familjeskydd

Familjeskyddet är en försäkring som betalas ut till din familj månadsvis under ett antal år. Du får själv välja hur stort familjeskydd du vill ha och hur många år det ska betalas ut. Familjeskyddet kan betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år. Det finns fyra belopp att välja mellan - 1 pbb, 2 pbb, 3 pbb eller 4 pbb som utbetalning per år.

Kostnaden för familjeskyddet dras från din ITP 1. Hur mycket det kostar beror på

 • vilket belopp du väljer
 • hur länge skyddet ska betalas ut
 • hur gammal du är

Vad det kostar får du uppgift om på Collectums hemsida. Där finns det också mer att läsa om återbetalningsskydd och familjeskydd och du kan beställa hem information om de val du gjort samt göra nya val.

Familjeskydd i korthet

 • Är en månadsvis pension under valbartid, max 20 år.
 • Din make/maka, sambo eller barn kan få pengarna.
 • Betalas ut om du avlider innan 66 års ålder.
 • Du kan påverka vem som får pengarna genom ett förmånstagarförordnande.

TGL- tjänstegrupplivförsäkring

Alla som har ITP och som arbetar minst 8 timmar per vecka har en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. För att fulla beloppen ska betalas ut krävs dock att du arbetar minst 16 timmar i veckan. Det är engångsbelopp som betalas ut till efterlevande och grundbeloppet är i år 6 pbb. Efter att du fyllt 55 minskar summan för varje år ner till som lägst 1 pbb vid 65 år. Arvsberättigade barn under 20 år får också ett engångsbelopp från TGL. Summan minskar för varje år ned till 20 års ålder då det försvinner. Obs! Om du vill att din sambo ska kunna få ersättning behöver du ändra i förmånstagarförordnandet.

Mer information om TGL finns på Collectums hemsida. Där hittar du även förmånstagarförordnandet för att välja vem som ska få pengar om du dör.

Vem kan få pengar efter dig?

Den som får ersättning efter dig om du avlider kallas förmånstagare. Vem som kan vara förmånstagare regleras dels genom generella bestämmelser, dels genom att du själv fyller i ett särskild förmånstagarförordnande.

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Med återbetalningsskydd och familjeskydd går pengarna

 • i första hand till maka, make, sambo
 • i andra hand till arvsberättigade barn 

Dina barn får alltså bara pengar om du inte är gift eller sambo. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller lägga till en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn via ett förmånstagarförordnande.

Livförsäkring, TGL

Du kan välja vilken person du vill som förmånstagare till din TGL genom att skriva ett förmånstagarförordnande. Det är särskilt viktigt för dig som är sambo. Gör du inget val går pengarna i tur och ordning till 

 1. maka/make/registrerad partner
 2. barn, barnbarn
 3. föräldrar

Vill du veta vilka val du gjort, ändra ditt skydd eller skriva förmånstagarförordnande är det Collectums hemsida du ska till.www.collectum.se

TGL i korthet

 • TGL är ett skattefritt engångsbelopp.
 • Kan betalas ut till vem som helst.
 • Betalas ut om du avlider när du är anställd, eller under en viss efterskyddstid.
 • Du kan bestämma vem som får pengarna genom ett förmånstagarförordnande.
 • Skyddet ingår för alla som har ITP.

Återbetalningsskydd i korthet

 • Din familj får din ITP 1.
 • Din make/maka eller barn kan få pengarna.
 • Betalas ut om du avlider innan du hunnit få hela ditt ITP 1.
 • Du kan påverka vem som får pengarna genom ett förmånstagarförordnande.

The benefits of a Swedish collective agreement

Being employed at a workplace with a collective agreement carries many benefits. This video will take you through the benefits as well as the basics of the Swedish legal system that covers you when you work and pay taxes in Sweden.

Watch the full video here.

Occupational pension – ITP 1

In this film, we concentrate on ITP 1 – a premium-defined pension. Content: defined contribution retirement pension, survivor's cover and disability pension.

In Swedish with English subtitles.

Webinar about pension

Basbelopp 2024

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 76 200 kr i årsinkomst 
7.5 = 571 500 kr i årsinkomst
8.07 = 614 934 kr i årsinkomst
10 = 762 000 kr i årsinkomst
20 = 1 524 000 kr i årsinkomst
30 = 2 286 000 kr i årsinkomst 

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 57 300 kr
2 = 114 600 kr
3 = 171 900 kr
4 = 229 200 kr
7.5 = 429 750 kr
10 = 573 000 kr

Senast uppdaterad 2024-03-08
Till toppen