Sveriges Ingenjörer

Löneväxling – att avstå lön till pension

Löneväxling kan vara ett bra alternativ för att spara till pension eftersom avdragsrätten för privatpensionssparande inte längre finns. Det finns dock en del viktiga saker att tänka på innan du bestämmer dig för att löneväxla.

Vad är löneväxling?

Löneväxling är en särskild överenskommelse med din arbetsgivare där du byter ut en del av din lön mot en annan förmån. Den vanligaste formen av löneväxling är att avstå delar av lönen och låta arbetsgivaren betala in en högre summa till tjänstepensionen.

Pensionsspara genom löneväxling

Det är svårt att ge generella råd för löneväxling, eftersom det är mycket man inte vet i förväg och behoven varierar. Det absolut viktigaste är att se till att företaget har en tjänstepensionslösning och gärna en kollektivavtalad sådan. Har man det under hela sin karriär kanske inte behovet av privat pensionssparande blir så stort, men det beror ju på vad man har för behov som pensionär. Egentligen handlar det om vad man vill konsumera nu eller senare i livet.

Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda att pensionsspara genom löneavdrag, så kallad löneväxling. Det förmånliga med att löneväxla pension är att du utnyttjar skillnaden mellan arbetsgivarens sociala avgifter på 31,42 procent och den särskilda löneskatten om 24,26 procent på arbetsgivarens pensionskostnader. Besparingen blir, efter den särskilda löneskatten på det på denna skillnad, 5,8% procent som kan användas för att höja pensionsavsättningen för dig som anställd. Pengarna går att placera i de valbara bolagen som upphandlats för ITPK och ITP1 om arbetsgivaren tillåter det.

För dig som betalar statlig skatt så innebär löneväxling att du inte betalar den statliga skatten på den summa du löneväxlar. Det gör att du får ut mer i pensionssparande än vad du hade fått ut i direkt lön. Dock är pensionen skattepliktig när den väl betalas ut.

Tänk på detta när du löneväxlar

  • Den lön som din arbetsgivare anmäler in till Avtalat (om du har ITP 2) ligger till grund för din ITP ålderspension och eventuell familjepension. Du kan komma överens med arbetsgivaren om att det är lönen före avståendet, dvs. den oreducerade lönen, som ska anmälas in som pensionsmedförande. På så sätt minskar inte din ålderspension och din eventuella ITP familjepension.
  • Om du har ITP 1 måste du vara överens med din arbetsgivare att denne betalar in en kompletterande ITP 1-premie under hela löneväxlingstiden så att den ordinarie ITP 1-premien är fortsatt lika hög som innan växlingen. Annars ska du inte löneväxla.
  • ITPs sjukpension beräknas däremot alltid på lönen efter avståendet. Skulle du bli sjukskriven i mer än tre månader, ska du veta att din ersättning blir lägre än den skulle ha blivit om du inte gjort ett löneavstående. 
  • Om du är så kallad tiotaggare, dvs. tjänar mer än tio inkomstbasbelopp, bör du kolla hur just din tiotaggarlösning är konstruerad, och om ett löneavstående lönar sig för dig.
  • A-kassa och inkomstförsäkring grundar sig på den utbetalda lönen, har du löneväxlat har du alltså ett lägre ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Vi rekommenderar att inte löneväxla så att man hamnar under 8,07 inkomstbasbelopp i utbetald bruttolön, då detta är taket för intjänande av allmän pension. 

Läs mer i PTK:s checklista för löneväxling.

Mer om din pension

Min pension – En oberoende tjänst där du kan få en samlad bild av hela din pensionsinsamling.

Rådgivningstjänst – Personlig rådgivning om din tjänstepension hos Avtalat

Avtalat – Valcentralen för dig som har kollektivavtalet ITP.

Pensionsmyndigheten – Adminstrerar, informerar och betalar ut pensionen.

Senast uppdaterad 2023-01-23
Till toppen