Sveriges Ingenjörer

När du ska gå i pension

När du vill gå i pension finns det en del att tänka på. Det kan ta lite tid att planera sin pensionering, men fördelen är att du slipper eventuella överraskningar i framtiden. 

Innan du går i pension, se till att du har tänkt igenom hur du vill ha det och stäm av de möjligheter som finns. Du kan börja med några enkla steg. 

Se över vad du har

Pengarna kommer ofta från flera olika håll när man går i pension. Med e-legitimation loggar du enkelt in på MinPension och kan få en helhetsbild över dina olika pensioner.

Bestäm när du vill börja ta ut pension

Du bestämmer själv när och hur du vill ta ut din pension. Allmän pension kan du tidigast ta ut från 63 år och tjänstepension från 55 år. För dig som har ITP 2 lönar det sig att vänta med att ta ut din ITP-pension till du fyllt 62 år. Ditt pensionskapital blir då lika stort som om du hade arbetat till 65 år. Tar du ut ITP-pension före 65 år måste du pensionera dig i motsvarande grad som du tar ut pensionen. Efter 65 år kan du arbeta och ta ut pension samtidigt. Det går alltid att ta ut pension senare än 65 år.

Läs mer om olika uttag av pension på:

Kolla att pengarna räcker 

Fundera över hur du vill ta ut dina olika pensioner med hänsyn till livssituation och skatter. Vill du ta ut hela din pension eller få den utbetald i delar, livslångt eller på kortare tid? Gör gärna en hushållsbudget så du vet att pensionspengarna räcker. Konsumentverket har ett budgetverktyg på sin hemsida som du kan använda. 

Börja ta kontakt

När du är klar över när och hur du vill börja ta ut din pension är det dags att meddela din arbetsgivare. Du behöver kontakta Pensionsmyndigheten för den allmänna pensionen och eventuellt andra försäkringsbolag där du har ett pensionssparande. 

Se över vilka skydd för familjen som behövs

Om du har en familj som är beroende av din inkomst kanske du vill att det ska finnas skydd för din familj om du dör. Men det kan finnas anledning att ta bort skydden om de inte behövs eftersom det ökar din egen pension.

Bra att veta

Vissa pensioner betalas bara ut under en viss tid. Se över hur utbetalningen av dina olika pensionsdelar ser ut. Vissa pensioner betalas bara ut under en viss tid till exempel fem år och då är det bra att vara förberedd på att inkomsten sjunker när den tiden gått ut.

Om att ta ut en liten pension för att få pensionärsrabatter

Om du fortfarande arbetar och tar ut en del av din allmänna pension för att få pensionärsrabatter kan ersättningen från a-kassan påverkas om du skulle bli arbetslös. 

Om att ta ut hela pensionen och placera den själv

Det kan finnas möjlighet att ta ut hela din tjänstepension på fem år. Att göra det med förhoppning och en bättre tillväxt i egna placeringar medför också risker. Se till att du är helt klar över de risker som medföljer och att du sett över de eventuella skatteeffekter som uppstår.

Avgångspension

Avgångspension innebär ett erbjudande från arbetsgivaren om att gå i pension i förtid. Det förekommer ofta i samband med övertalighet på arbetsplatsen. Avgångspension är inte reglerad i några centrala avtal och det finns möjligheter att utforma och använda den på flera olika sätt.

Så här går det oftast till

Vanligast är att arbetsgivaren och den lokala fackliga klubben kommer överens om en plan för förtida pensioneringar där villkoren regleras. Sedan erbjuder arbetsgivaren till exempel alla som fyllt 60 år att anmäla sitt intresse. Du som väljer att sluta din anställning träffar sedan en enskild överenskommelse om avgångspension med arbetsgivaren. Arbetsgivaren står för hela kostnaden.

Eller så här…

Det kan också vara så att någon eller några anställda erbjuds avgångspension eller att någon anställd själv tar upp frågan. Då bör ett fullständigt avtal upprättas mellan tjänsteman och arbetsgivare. 

Avgångspensionens utformning

Normalmodellen innebär en pensionsnivå på mellan 70 och 75 procent fram till ordinarie ålderspension. Avdragsreglerna tillåter en pensionsnivå på max 80 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 70 procent däröver. Den vanliga ITP-pensionen och ITPK-delen slutbetalas. Eventuell förlust av din allmänna pension bör kompenseras. Din tjänstegrupplivförsäkring brukar upprätthållas.

Senast uppdaterad 2024-03-08
Till toppen