Sveriges Ingenjörer

PA 16 – för dig inom staten

Du som är anställd inom staten har en statlig tjänstepension.

Tjänstepensionsavtalet kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner:

  • avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare
  • avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare (motsvarar tidigare avtal PA 03).

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension och efterlevandepension, vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Tjänstepension avdelning I – för dig född 1988 eller senare

Ålderspensionen i avdelning I är helt premiebestämd. Det innebär att din arbetsgivare betalar en viss procentsats av din lön som går till din ålderspension. 

Ålderspensionen består av tre delar:

  • ålderspension valbar, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • ålderspension obligatorisk, som förvaltas av Kåpan pensioner
  • ålderspension flex. 

Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år. Den kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Om du inte gör det fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension. Storleken på din helt premiebestämda ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Läs mer om PA 16 avdelning I hos SPV.

Tjänstepension avdelning II – för dig född innan 1988

Ålderspensionen i avdelning II innehåller både premiumbestämd och förmånsbestämd pension.

Ålderspensionen består av följande tre delar:

  • förmånsbestämd ålderspension, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (taket i det allmänna pensionssystemet)
  • individuell ålderspension som är premiebestämd, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • kompletterande ålderspension som är premiebestämd och förvaltas av Kåpan pensioner

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista åren före pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda individuella ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Du som omfattas av avdelning II i pensionsavtalet har möjligheten att från 61 års ålder ansöka om avtalad deltidspension och fortsätta arbeta deltid på minst 50 procent av heltid. Det är din arbetsgivare som beslutar om deltidspension efter att ha prövat det enskilda fallet. 

Läs mer om PA 16 avdelning II hos SPV.

Mer information om PA16

Sveriges Ingenjörer har som en del i samarbetet inom Saco-S förhandlat fram PA 16.

På Sacos-S hemsida finns mer information.

Basbelopp 2022

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 71 000 kr i årsinkomst
7.5 = 532 500 kr i årsinkomst
8.07 = 572 970 kr i årsinkomst
10 = 710 000 kr i årsinkomst
20 = 1 420 000 kr i årsinkomst
30 = 2 130 000 kr i årsinkomst

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 48 300 kr
2 = 96 600 kr
3 = 144 900 kr
4 = 193 200 kr
7.5 = 362 250 kr
10 = 483 000 kr

Avtal och ytterligare läsning

Avtal

Stödmaterial

Till toppen