Sveriges Ingenjörer

PA 16 – tjänstepension för dig inom staten

Du som är anställd inom staten har en statlig tjänstepension. Avtalet kallas för PA 16. Läs mer om tjänstepensionsavtalet för statliga anställda här. 

Tjänstepensionsavtalet för statligt anställda kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner:

  • avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare
  • avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare (motsvarar tidigare avtal PA 03).

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension och efterlevandepension, vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Tjänstepension avdelning I – för dig född 1988 eller senare

Ålderspensionen i avdelning I är helt premiebestämd. Det innebär att din arbetsgivare betalar en viss procentsats av din lön som går till din ålderspension. 

Ålderspensionen består av tre delar:

  • ålderspension valbar, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • ålderspension obligatorisk, som förvaltas av Kåpan pensioner
  • ålderspension flex. 

Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år. Den kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Om du inte gör det fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension. Storleken på din helt premiebestämda ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Läs mer om PA 16 avdelning I hos SPV

Tjänstepension avdelning II – för dig född före 1988

Ålderspensionen i avdelning II innehåller både premiumbestämd och förmånsbestämd pension.

Ålderspensionen består av följande tre delar:

  • förmånsbestämd ålderspension, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (taket i det allmänna pensionssystemet), samt även under 7,5 basbelopp om du är född 1972 eller tidigare.
  • individuell ålderspension som är premiebestämd, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • kompletterande ålderspension som är premiebestämd och förvaltas av Kåpan pensioner

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista åren före pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda individuella ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Du som omfattas av avdelning II i pensionsavtalet har möjligheten att från 61 års ålder ansöka om avtalad deltidspension och fortsätta arbeta deltid på minst 50 procent av heltid. Det är din arbetsgivare som beslutar om deltidspension efter att ha prövat det enskilda fallet. 

Läs mer om PA 16 avdelning II hos SPV

Om du blir ombedd att flytta din tjänstepension

Det kan hända att du blir ombedd eller får rådet att flytta din tjänstepension till ett nytt försäkringsbolag eller bank, till exempel för att få rabatt på bolåneräntan när du ansöker om bolån. i ett sådant fall bör du kontrollera vad detta innebär, bland annat utifrån vilka avgifter som tas ut, hur länge tror de att du ska leva, det vill säga livslängdsantagande, och hur det garanterade beloppet påverkas om du har en traditionell försäkring.

Mer information om PA16

Sveriges Ingenjörer har som en del i samarbetet inom Saco-S förhandlat fram PA 16.

På Sacos-S hemsida finns mer information

Basbelopp 2024

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 76 200 kr i årsinkomst 
7.5 = 571 500 kr i årsinkomst
8.07 = 614 934 kr i årsinkomst
10 = 762 000 kr i årsinkomst
20 = 1 524 000 kr i årsinkomst
30 = 2 286 000 kr i årsinkomst 

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 57 300 kr
2 = 114 600 kr
3 = 171 900 kr
4 = 229 200 kr
7.5 = 429 750 kr
10 = 573 000 kr

Avtal och ytterligare läsning

Avtal

Stödmaterial

Till toppen