Sveriges Ingenjörer

Tjänstepensionens historia

Grunden för dagens kollektivavtalade tjänstepensioner lades för drygt 100 år sedan. Privatanställda tjänstemän tog initiativet till det som senare kom att bli ITP. Ända sedan tjänstepensionen tillkom har den genom förhandlingar anpassats till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Ungefär samtidigt som folkpensionen infördes 1913 tillkom tjänstepension för tjänstemän inom industrin. Sammanslutningar av tjänstemän hade några år tidigare börjat ta upp frågan med sina arbetsgivare och målet var att skapa ett tryggt komplement till folkpensionen. Den modell som utformades för tjänstepensioner gick ut på att pensionen tjänas in samtidigt med den övriga lönen. Att se på pension som uppskjuten lön var då en nyhet i både i Sverige och i andra länder.

När Allmän tilläggspension (ATP) införs 1960 skapas också tjänstepensioner av dagens snitt i form av ITP (Industrins och handelns tilläggspension). ITP-planen var inte vid denna tid kollektivavtalad, utan en rekommendation. I avtalsförhandlingarna 1969 togs nästa steg och ITP fick formen av ett kollektivavtal.

Läs mer om tjänstepension hos PTK. 

 

Senast uppdaterad 2023-07-14
Till toppen