Sveriges Ingenjörer

Vem gör vad inom ITP?

ITP, tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän, har tillkommit genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Här förklarar vi hur avtalet administreras och vilken instans som har ansvar för olika saker.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare och PTK är en organisation där 25 fackförbund med privatanställda tjänstemän samverkar och företräder de anställda. Collectum är din valcentral som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum förvaltar inga pengar de administrerar bara ITP. 

När du gör val för din ITP eller ITPK finns det tio stycken bolag att välja på. Dessa är noggrant utvalda av Collectum som på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK har handlat upp valbara bolag för ITP. En ny granskning och upphandling kommer att ske var femte år. 

Vill du läsa mer och jämföra de olika bolagen finns det bra information på webbplatsen Avtalat.se

Senast uppdaterad 2024-03-08
Till toppen