Sveriges Ingenjörer

Bilda föreningen

Akademikerföreningen bildas vid ett konstituerande årsmöte. Till detta möte kallas alla anställda som är medlemmar i något av Sacoförbunden.

Kallelsen kan sättas upp på kontoret, läggas ut på intranätet eller skickas ut direkt till medlemmarna.

Checklista årsmöte

Årsmötet syftar till att bilda Akademikerförening på ett demokratiskt sätt. För att kunna göra det är det viktigt att du som har samordningsansvar läser igenom och utgår ifrån mallarna för kallelse, stadgar, dagordning och protokoll.

Fatta beslut om tid och plats för årsmötet

Bestäm när på dagen och vilken tid på året som passar er bäst. Hålls det i samband med en medlemsaktivitet, till exempel en föreläsning av en ombudsman, kan det locka fler att bli medlemmar och ge bättre diskussioner.

Boka lokal

Tänk på att välja en lokal där ni inte blir störda och kan sitta så att ni ser varandra. Det ska också finnas tekniskt stöd för att visa dagordning och dylikt.

Skicka ut kallelse

Alla medlemmar som är medlemmar i ett Sacoförbund ska få information om datum, tid och lokal i god tid, normalt två veckor i förväg.

Skriv även ut och sätt upp en affisch för att synliggöra att ni kallar till årsmöte – förslag till affisch finns bland dokumenten längre ner på sidan – om ni bjuder på ätbart något skriv det på affischen och i inbjudan.

Informera arbetsgivaren

Ta kontakt med arbetsgivaren för att informera om planerna att bilda förening och att det syftar till att föra dialog och bidra till verksamheten.

Bjud på lunch eller fika

Många arbetsgivare ger visst bidrag till lokal facklig verksamhet. Du kan även ansöka om ekonomiskt bidrag från förbunden ni representerar. Bland dokumenten på sidan finns en mall för att söka bidrag från ditt fackförbund.

Bocka av deltagarna

Kontrollera att de som kommer till mötet är medlemmar i något av Sacoförbunden och därmed är röstberättigade under mötet.

Kallelse

Kallelsen till det konstituerande årsmöte syftar till att göra alla anställda som är medlemmar i ett Sacoförbund uppmärksamma på att mötet hålls. Den bör skickas ut till alla Sacomedlemmar på arbetsplatsen två veckor före mötet.

Till mötet är medlemmarna välkomna för att välja förtroendevalda som ska ingå i Akademikerföreningens styrelse. Ambitionen är att få så många medlemmar som möjligt att lyfta fram och rösta på tänkbara förtroendevalda.

En fråga där vi verkligen var med och påverkade väldigt mycket handlar om utbildningar i lönesamtalsprocessen som vi har.

Håkan Westerberg, SEB AB

Medlem i Akavia

Stadgar

Stadgarna för Akademikerföreningen syftar till att sätta gemensamma ramar för hur föreningen och verksamheten ska bedrivas.

Bland dokumenten på sidan finns en mall för normalstadgar för en akademikerförening inom Saco. Läs igenom stadgeförslaget i mallen och föreslå förändringar om det är något som inte passar er verksamhet.

Dagordning och protokoll

Dagordningen för det konstituerande årsmöte syftar till att sätta en agenda för mötet. Den som samordnar medlemsmötet är lämplig som mötesordförande. Be gärna någon kollega i förväg att kandidera som mötessekreterare.

Steg 2 – Samla kollegorna

Bjud in till informationsmöte och berätta om planerna.

Steg 4 – Anmäl till arbetsgivaren och förbunden

Meddela berörda fackförbund och arbetsgivaren att en ny akademikerförening är bildad.

Till toppen