Sveriges Ingenjörer

Hitta medlemmar

Steg ett för att starta en Akademikerförening är att ta reda på hur många och vilka av kollegorna som är medlemmar i något av Sacoförbunden och kan vara intresserade av att engagera sig i en Akademikerförening.

Börja med att inventera medlemmarna och kolla att ni har kollektivavtal.

Inventera medlemmarna

Om det är svårt att identifiera vilka som är medlemmar i ett Sacoförbund på arbetsplatsen går det bra att kontakta ditt eget förbund eller något av de andra av Sacoförbunden som dels kan få fram hur många medlemmar som finns och dels hjälpa till med att kontakta medlemmarna.

Tänk även på att potentiella medlemmar är viktiga att informera om era planer. Om det finns tankar om att bilda en akademikerförening kanske fler vill bli medlemmar i ett Sacoförbund vilket kommer att stärka er förening.

Jag tycker att vi ser en ganska stor skillnad på arbetsplatsen sen vi har kommit igång på riktigt med fackligt engagemang.

Towa Eng

CGI Sverige AB, medlem i Akavia

Finns kollektivavtal?

För att starta Akademikerförening krävs att arbetsgivaren har kollektivavtal. Kolla att ni har det på er arbetsplats genom att fråga arbetsgivaren eller ta kontakt med ditt fackförbund.

Hitta ditt förbund

För få?

Är ni färre än åtta Sacomedlemmar på arbetsplatsen bör ni utse en kontaktperson istället för att bilda Akademikerförening. En kontaktpersons huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen – på samma sätt som en Akademikerförening gör.

Till skillnad från ledamöterna i en Akademikerförenings styrelse som väljs av medlemmarna utses dock kontaktpersonen av respektive fackförbund. Är du intresserad av att fungera som kontaktperson kan du höra av dig till ditt eget förbund eller mejla oss på Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion.

Kontakta Sveriges Ingenjörer

Steg 2 – Samla kollegorna

Bjud in till informationsmöte och berätta om planerna.

Till toppen