Sveriges Ingenjörer

Samla kollegorna

Bjud in kollegorna till ett informationsmöte och berätta för arbetsgivaren att ni tänker starta en Akademikerförening.

Steg två är att kalla till informationsmöte samt att informera arbetsgivaren om era planer.

Mötesförberedelser

Informera arbetsgivaren om era planer

För att få till en bra dialog med arbetsgivaren redan från start är det viktigt att informera om att ni planerar att bilda en Akademikerförening.

Boka lokal och bestäm tid

Lokalen bör vara tillräckligt stor så att alla får plats, och det är bra om det finns möjlighet att visa en Power Point-presentation. Lägg gärna mötet under lunch, i slutet av arbetsdagen eller strax efter.

Skicka ut inbjudan

Se till att syftet med mötet är tydligt och att alla blir inbjudna i god tid. Använd mallen Inbjudan informationsmöte, som finns bland dokumenten nedan. Alla anställda på företaget är välkomna till det första informationsmötet, även de som inte är medlemmar i ett Sacoförbund. Kanske är det fler som vill bli medlemmar efter mötet?

Skriv även ut och sätt upp en affisch för att synliggöra att ni kallar till informationsmöte om att bilda akademikerförening – förslag till affisch finns nedan – om ni bjuder på ätbart något skriv det på affischen och i inbjudan.

Förbered material och presentation

Presentation för medlemsmöte som du kan ladda ner från den här sidan är en bra utgångspunkt för en presentation om vad lokalfackligt arbete innebär.

Beställ lunch eller fika

Många arbetsgivare ger visst bidrag till lokal facklig verksamhet, exempelvis ersättning för lunch eller fika. Fråga arbetsgivaren vad som gäller hos er. Du kan också ta kontakt med ditt Sacoförbund i god tid före mötet för att höra hur ni gör för att få ekonomiskt stöd.

Vi lyckades förhandla fram en extra ersättning för helgarbete vilket var väldigt uppskattat bland våra medlemmar.

Helena Sylvan, Cepheid AB

Medlem i Naturvetarna

Informationsmöte

Lyft fördelarna med en Akademikerförening

Syftet med ett informationsmöte är främst att identifiera fördelarna med en Akademikerförening. Här har ni chansen att ta upp de frågor ni tycker är viktiga på er arbetsplats. Kanske är det lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård – eller något helt annat. Tänk på att det just är era lokala frågor som står i fokus.

Berätta om medlemskapet och ge de som ännu inte är medlemmar möjlighet att bli medlemmar genom att dela ut medlemsfoldrar och informera om medlemskapets fördelar.

Kolla av intresset för att bli förtroendevald

Mötet handlar också om att medlemmarna ska få veta vad lokafackligt arbete innebär, så att de kan ta ställning till om de vill engagera sig som förtroendevalda i den tilltänkta styrelsen. Om ingen eller för få (det måste vara minst tre) vill engagera sig kan ni inte bilda styrelse. Då kan ni istället utse en eller två kontaktpersoner.

Kolla gärna av intresset för att engagera sig som förtroendevald i förväg. Efter mötet behöver ni även skapa en arbetsgrupp som bjuder in till det konstituerande årsmötet.

Steg 1 - Hitta medlemmar

Sök upp kollegor som är medlemmar i något av Sacoförbunden.

Steg 3 - Bilda föreningen

Ordna årsmöte för att välja styrelse och stadgar.

Till toppen