Sveriges Ingenjörer

Kommunikativa riktlinjer

De kommunikativa riktlinjerna tydliggör hur vi ska kommunicera med en konsekvent tonalitet och personlighet. Tillsammans med varumärkesplattformen och de grafiska riktlinjerna utgör de grunden för Sveriges Ingenjörers kommunikation.

Riktlinjerna är en förutsättning för konsekvent, effektivt och varumärkesbyggande kommunikationsarbete och säkerställer att Sveriges Ingenjörer producerar kommunikation som verkar i en och samma riktning. Dessa riktlinjer ska användas som stöd i all kommunikation.

Lyfta det ingenjörsspecifika

Vi ska lyfta fram och konkretisera det ingenjörsspecifika i alla delar av verksamheten. 

Hitta kopplingar mellan verksamhetsområdena

Vi ska hitta synergier mellan Sveriges Ingenjörers tre delar: facklig verksamhet, opinionsbildning och medlemsförmåner.

Anpassa för kanalen 

I produktion av text ska vi alltid ta hänsyn till för kanalen lämpligt utrymme och mottagarens tid. Vårt fokus är användarvänlighet.

Utgå ifrån mottagaren 

Vi undviker att tänka utifrån-och-in och utgår istället från våra intressenters perspektiv. 

Justera för respektive målgrupp

Där det är möjligt skruvar vi på våra budskap och använder oss av målgruppsstyrd kommunikation.

Strukturera information

Vi använder oss av strukturerad information enligt huvudprincipen för rubrik, ingress, brödtext, mellanrubriker och eventuella punktlistor. Generellt gäller också principen att presentera det viktigaste först. Vårt fokus är alltid att hjälpa mottagaren att förstå och agera.

Tydlighet som ledstjärna

Vi undviker onödigt krångliga ord och uttryck samt omständlig meningsbyggnad.

Konsekvens i begrepp och termer 

Vi är konsekventa i användandet av våra begrepptermer och produktnamn, till exempel vad gäller det som ingår i vårt medlemserbjudande.

Svenska skrivregler som norm

Vi undviker svengelska, till exempel versal-gemena skrivningar och engelska uttryck med vedertagen svensk motsvarighet. Stavnings- och grammatikkontroll är en självklarhet vid publicering av texter.

Konceptet innehåller framförallt en konceptfras som lyder ”Världen klarar sig inte utan ingenjörer” och ska genomsyra all kommunikation där den passar in och upplevs trovärdig. Frasen kan användas som rubrik, underrubrik, tagline eller i brödtextens innehåll. Den ska användas där den tillför ett värde.

Visuellt vill vi inom konceptet tydliggöra teknikens betydelse för människan, både som individ och kollektiv, genom livets alla skeden. Bilderna ska framföra att det är tack vare ingenjörer som vårt samhälle faktiskt fungerar.

  • Vi är personliga, vänliga och intresserade av den vi talar med. 
  • Vi utgår från att den vi talar till är likvärdig. 
  • Vi är raka, tydliga och ärliga. Ingenjörernas skarpa sinne och tid ska respekteras, så därför säger vi det vi ska och slutar när vi fått det sagt – vi babblar inte.
  • Vi är moderna och undviker därför gammeldags uttryck och formuleringar.
  • Vi är insatta, uppdaterade och kunniga. Istället för att gissa lutar vi oss mot fakta och resultat.
  • Vi kommunicerar möjligheter snarare än problem.
  • Vi använder humor som är återhållsam och gärna innehåller klurigheter. Vi förlöjligar inte.
  • Vi är resonerande utan att vara mästrande. 
Till toppen