Sveriges Ingenjörer

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen sammanfattar vilka vi är, vad vi står för och hur vi särskiljer oss från andra fackförbund.

Det är av stor betydelse att vi har en gemensam syn på vilka vi är och vad vi erbjuder. För att behålla nuvarande medlemmar och kunna konkurrera om nya är det nödvändigt att skapa trovärdighet och igenkänning av varumärket. Ingenjörerna ska känna igen oss och kunna särskilja oss från andra fackförbund.

För att kunna erbjuda våra medlemmar största möjliga medlemsnytta har vi utformat och konkretiserat värdeord, visioner och förhållningssätt som ska vägleda oss som arbetar på Sveriges Ingenjörer. Det hjälper oss att ”prata med samma röst” när vi kommunicerar med medlemmar och omvärlden.

Varumärkets beståndsdelar

För att beskriva varumärket Sveriges Ingenjörer använder vi oss av en så kallad varumärkespyramid. Pyramiden byggs alltid nedifrån och upp, vilket innebär att de lägre nivåerna måste vara tillämpade för att de högre ska kunna förverkligas. Varumärkeslöftet i pyramidens topp blir således konsekvensen av alla de undre nivåerna.

Fem delar

 • Varumärkeslöfte

  Varumärkeslöftet är det vi lovar våra medlemmar. Det består av varumärkets sammantagna beståndsdelar och utgör kärnan i vår verksamhet.

 • Värdeord

  Vårt varumärke ska förknippas med tre värdeord. Dessa tre ord ska beskriva vilken attityd vi har på jobbet och hur vi agerar gentemot varandra, våra medlemmar och andra externa kontakter

 • Emotionella värden

  Här beskrivs den positiva känslan vi vill att medlemmarna ska förknippa med varumärket.

 • Funktionella fördelar

  Vi sammanfattar vårt fokus och nyttan med medlemskapet, främst betonar vi vad ingenjörerna tjänar på att vara medlemmar.

 • Attribut

  Grunden i vår verksamhet är sammanfattad i denna formulering. Det är en saklig beskrivning av vår verksamhet och hur den skiljer sig från andra fackförbund, det vill säga vårt fokus på ingenjörer.

Stolt

Internt:

 • Vi är tydliga och engagerade.
 • Vi talar gott om våra kollegors och kansliets kompetenser.
 • Vi bidrar till ett öppet klimat och vågar ta plats.

Externt:

 • Vi talar väl om förbundet, kollegorna och medlemmarna.
 • Vi visar upp ingenjörernas betydelse för ett hållbart samhälle.

Nyfiken

Internt:

 • Vi frågar varandra för att kunna bidra till hela verksamheten.
 • Vi vill utveckla och utvecklas.
 • Vi lyssnar aktivt och bidrar med åsikter och kunskaper.

Externt:

 • Vi lyssnar aktivt, ställer frågor och ser möjligheter.
 • Vi utmanar gamla sanningar, har höga ambitioner och är lösningsfokuserade.

Professionell

Internt:

 • Vi är pålästa och förberedda.
 • Vi hjälper varandra och delar med oss av våra kunskaper.
 • Vi tar ansvar genom att hålla tider och hålla vad vi lovar.

Externt:

 • Vi är pålästa, förberedda och pålitliga.
 • Vi levererar hög service och skapar goda relationer.

För individen

Budskap:

Sveriges Ingenjörer gör det möjligt för varje medlem att utvecklas i sin yrkesroll.

Genom att erbjuda karta och kompass på en ständigt föränderlig arbetsmarknad ger vi medlemmen den grundtrygghet som resulterar i att hen vågar mer. Vi erbjuder vässade verktyg och exklusiva nätverk som stärker medlemmen i arbetslivet.

Medlemsnyttan:

Lönestatistik, karriärstöd, kollektivavtal, arbetsrättslig rådgivning och stöd, förhandling och rättshjälp, inkomstförsäkring, opinionsbildning, kurser, tidningar och nätverk.

För ingenjörskåren

Budskap:

Sveriges Ingenjörer tar ansvar för att stärka ingenjörskåren.

När vi prioritera ingenjörernas arbetsvillkor kan ingenjörerna själva fokusera på annat, det vill säga göra deras arbete på bästa sätt. Kårens stärks genom vårt arbete med att få ingenjörerna att värderas så högt som de förtjänar och genom att försöka ta fram avtal som gynnar rörlighet, kreativitet och innovation.

Medlemsnyttan:

Kollektivavtal, arbetsrättslig rådgivning och stöd, förhandling och rättshjälp, opinionsbildning, lönestatistik och karriärstöd.

För samhället

Budskap:

Sveriges Ingenjörer framhäver ingenjören som en avgörande del av samhällsutvecklingen.

Det gör vi genom att representera svensk innovationskraft, genom att delta aktivt i debatten om hållbar utveckling och genom att vara drivande i frågor om ingenjörskompetens av idag och imorgon.

Medlemsnyttan:

Opinionsbildning kring innovation och entreprenörskap, opinionsbildning kring tillväxt och ett hållbart näringsliv. Vi synliggör också ingenjörens roll för samhället, driver behovet av hög kvalitet i ingenjörsutbildningarna och är aktiva i att främja teknikintresset hos barn och unga.

Ingenjörspersonlighet

Vårt varumärkes personlighet är baserad på ingenjörernas egen röst. Vi ska kommunicera med samma tonalitet som ingenjörerna, det vill säga förmedla att vi är kunniga, professionella och har viljan att förbättra och utveckla. Personligheten är nyfiken och signalerar trygghet i sin roll och ödmjuk vetskap om sitt värde. 

Till toppen