Sveriges Ingenjörer

Stängt för anmälan av Listor och kandidater

Möjligheten att anmäla nya Listor och kandidater som ställer upp i Ingenjörsvalet är nu stängd. 

Den som står som kandidat på en Lista kan dock ändra i sin kandidatpresentation under ytterligare ett par veckor. Senast den 28 februari ska sådana ändringar vara gjorda.  

Från den 7 mars kommer det att gå att se vilka Listor och kandidater som är valbara i Ingenjörsvalet.

Rösta kan du göra tidigast 28 mars.

Det här är Ingenjörsvalet

 1. Listor skapas

  25 nov – 15 feb
  Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i vårt formulär och skicka in. Ange i formuläret vem som nominerar Listan.
  Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till Listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i Listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller Listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.
  Bilda Lista här
   

 2. Kandidatanmälan Lista

  25 nov – 15 feb
  Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd Listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell Lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på Listan anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får du tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en Lista.
  Se befintliga Listor här

 3. Listgranskning

  16 feb
  Valberedningen granskar samtliga Listor och kandidater. De kontrollerar att kandidaterna är valbara och att programförklaringen inte strider mot förbundets stadgar.

 4. Kandidatprofilerna slutjusteras

  16 – 28 feb
  Kandidatprofilerna slutjusteras vid behov. Du kan göra justeringar i din kandidatprofil ända till den 28 februari, därefter är den låst.

 5. Listor & kandidater presenteras

  Ca 10 mars
  Godkända Listor och kandidater presenteras.

 6. Slutgiltig röstlängd tas ut

  15 mars
  De som är registrerade som ordinarie medlemmar den 15 mars är röstberättigade.

 7. Valet genomförs

  28 mars – 30 april
  Du som medlem röstar på Lista i ett säkert digitalt röstningssystem i valplattformen Assembly Voting. Du kan också personvalskryssa om det är en speciell kandidat som du önskar lyfta fram. För varje röst skänker vi 10 kr till Ingenjörer utan gränser.

 8. Invalda kandidater kontaktas

  1 – 15 maj
  Valberedningen går igenom valresultatet och kontaktar invalda kandidater.

 9. Presentation av valresultatet

  Ca 15 maj
  Valresultatet presenteras för medlemmarna så snart de invalda kandidaterna är kontaktade.

Vanliga frågor

Du är med och påverkar vilka personer som ska företräda dig i beslut som rör förbundets framtid.

Du är därmed också med och påverkar vilka frågor som förbundet ska arbeta med.

Du är dessutom med och bidrar till Ingenjörer utan gränsers verksamhet genom att förbundet skänker 10 kr per lagd röst.

Du röstar på en Lista i ett säkert digitalt röstningssystem i valplattformen Assembly Voting. Du kan också personvalskryssa om det är en speciell kandidat som du önskar lyfta fram.

Du röstar antingen via en säker unik länk som du får via e-post eller genom att gå direkt till valplattformen där du röstar med hjälp av BankID. Rösta med BankID. 

Skulle du ha problem med att rösta digitalt är du välkommen att höra av dig till val@sverigesingenjorer.se.

Du kan rösta flera gånger, men du har bara en röst och det är din senaste röst som räknas.

Ja, vi har säkerställt att vår leverantör av valplattformen (Assembly Voting) uppfyller gällande lagar och regler för digital röstning. Server för datahantering står i Sverige.

Se förbundets film om valplattformen Assembly Voting.

Läs mer om Assembly Votings valplattform.

Du har bara en röst som du kan lägga på antingen en Lista eller på en kandidat. Om du personvalskryssar får kandidatens Lista per automatik din röst. 

Valplattformen registrerar rösterna och levererar ett valresultat till valberedningen som säkerställer och genomför mandatfördelningen enligt den jämkade uddatalsmetoden. När mandaten är fördelade på Listorna säkerställs invalsordningen utifrån personröster. 

Valresultatet kommuniceras i förbundets kanaler senast den 31 maj 2022. Medlemmar som kandiderat och valts in i Ingenjörsfullmäktige kontaktas av valberedningen.

Ingenjörer utan gränser använder sig av ingenjörskompetens för att bidra till en mer hållbar och jämlik framtid i linje med FN:s globala utvecklingsmål. Organisationen arbetar både i Sverige och internationellt.

Internationellt fokuserar de på att säkerställa att människors grundläggande behov är tillgodosedda, exempelvis genom att förbättra tillgången till rent vatten och elektricitet.

Inom Sverige arbetar organisationen bland annat med att förmedla kunskap om ingenjörsyrket till unga och stötta nyanlända på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Ingenjörer utan gränser

Till toppen