Kompetensutveckling – en god affär

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser. Det tjänar både du, din arbetsgivare och samhället på.

Forskning visar att företag som satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda är mer lönsamma och konkurrenskraftiga, samtidigt som den enskildes anställningsbarhet och utvecklingsmöjligheter ökar. Därför finns det ett gemensamt intresse mellan arbetsgivare och arbetstagare att prioritera och satsa på kompetensutveckling.

Varje medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens. Arbetsgivarna behöver rekrytera, utveckla, motivera, behålla och utnyttja kompetent personal.

5 tips för utveckling

 1. Hitta en passande kurs eller utbildning. Fundera också på andra möjligheter till utveckling som t.ex. arbetsrotation, mentorskap eller nätverk. I vårt kalendarium hittar du aktuella seminarier, nätverksträffar och mentorskapsprogram.
 2. Använd utvecklingssamtalet. Det är det bästa tillfället att ta upp dina behov av kompetensutveckling. Förbered dig noga och kom med konkreta förslag.
 3. Ta hjälp av en coach. Har du funderingar över din karriär, står du inför ett vägval, vet du inte hur du ska komma vidare? Ta vara på möjligheten att boka ett samtal med en coach. Tre samtal är kostnadsfria för medlemmar.
 4. Byt jobb. På varje ny arbetsplats lär man sig något nytt. Har du varit på samma jobb för länge? Kanske är det dags att byta inom företaget eller till en annan arbetsgivare. Använd gärna cv-granskningen som ingår i medlemskapet för att få ett bra och tydligt cv.
 5. Följ med i branschpress och håll dig uppdaterad kring nyheter inom ditt område. I ditt medlemskap ingår t.ex. tidningen Ny Tekniks premiumtjänst.

Vem är ansvarig för kompetensutvecklingen?

Det finns ingen lag som ger rätt till kompetensutveckling. Det är staten som tillsammans med arbetsmarknadens parter, företag, fackförbund och arbetsgivarorganisationer driver dessa frågor.

Arbetsgivare har ansvar för jobbspecifik kompetensutveckling, samhället för generell utbildning och individen för sin egen kunskapsinhämtning och kompetens.

Även om kompetensutveckling inte är lagstadgat ligger det i både ditt och arbetsgivarens intresse. Arbetsgivaren stärker sin konkurrenskraft genom att se till att varje medarbetare har den kompetens som behövs för utveckling och innovation. Du som anställd kan få mer kvalificerade arbetsuppgifter och bidra till både din egen och arbetsgivarens utveckling. Det finns dessutom en tydlig koppling mellan kompetens, prestation och löneutveckling. 

Fördelar med kompetensutveckling

Anställd:

 • Möjlighet till bättre löneutveckling
 • Mer kvalificerade uppgifter
 • Personlig utveckling
 • Attraktiv som arbetstagare
 • Lättare att byta eller behålla jobbet 

Arbetsgivare:

 • Ökad utveckling och innovation
 • Stärker sin konkurrenskraft
 • Attraktiv som arbetsgivare
 • Bättre lönsamhet

 

 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen

Har du kollektivavtal och en akademikerförening på din arbetsplats finns ofta ett kompetensutvecklingsavtal. Det kan vara att en viss summa per anställd och år som ska gå till fortbildning eller att ett visst antal timmar ska ägnas åt lärande eller praktik. 

Med lokala kompetensutvecklingsavtal kopplar man individuella utvecklingsplaner till företagets verksamhet och mål. Det lokala avtalet reglerar också hur utvecklingsplanerna ska följas upp och revideras. Innehåll, former och kvalitetsuppföljning bestäms tillsammans med akademikerföreningen.

Det är viktigt att förening och arbetsgivare gemensamt utarbetar riktlinjer för hur ni ska arbeta med kompetensutveckling i organisationen. Både chefers och medarbetares ansvar behöver vara tydliga.

Vad kan du göra själv?

För dig som individ handlar kompetensutveckling inte bara om att förbli attraktiv för arbetsgivarna, göra karriär och få högre lön. När du kontinuerligt förnyar din kompetens kan du i högre grad välja vilken roll du vill ha i ditt arbete, till exempel specialist, ledare eller entreprenör.

På det mer personliga planet handlar det också om yrkesstolthet, meningsfulla arbetsuppgifter, intressanta utmaningar och möten, kollegial respekt och – ytterst – självförverkligande. Att ta kontrollen över sin egen framtid, helt enkelt.

Ställ krav på utvecklingssamtal

Tänk på att när du anställdes gjorde arbetsgivaren en investering – i dig. Ställ krav på kompetensutveckling genom årliga utvecklingssamtal. Sätt egna mål för din utveckling och tala om vad du vill. Fråga hur den långsiktiga planeringen ser ut. Fundera över vilka behov har du av kompetensutveckling på ett respektive tre års sikt. Vad vill du arbeta med om ett år och vilken utveckling vill du uppnå?

Även om du är nöjd med din situation just nu är det viktigt att hålla dig uppdaterad inom ditt område och arbeta aktivt för att bredda dina kunskaper, inte minst för en god och relevant löneutveckling.

Läs vår guide till utvecklingssamtalet här.

Vi har också en rad medlemsförmåner för dig som vill utvecklas. Om du vill få råd kring i din specifika situation är du alltid välkommen att kontakta vår Rådgivning på telefonnummer 08-613 80 00.

Förmåner för din karriär och utveckling

Är du redo för nya utmaningar? Titta närmare på våra förmåner som kan hjälpa dig att komma vidare i karriären.

Rekryterare använder LinkedIn både för att hitta och kolla upp kandidater. För dig som söker jobb är LinkedIn ett utmärkt verktyg för att presentera sig och även för att bekanta sig med intressanta arbetsgivare och skapa kontakter.

Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du som är yrkesverksam eller sistaårsstudent en kostnadsfri granskning av din LinkedIn-profil. Du får svar på hur du kan öka effekten av din profil och därmed förbättra dina chanser till att få jobbet du vill ha.

Läs mer och beställ din granskning här.

Ditt cv och personliga brev ska marknadsföra dig och dina kompetenser. En bra och tydlig utformning ökar dina möjligheter att ta dig till ända till jobbintervjun. Som medlem har du tillgång till kostnadsfri cv-granskning, nyttja det.

Läs våra tips och beställ din cv-granskning här.

När du blivit kallad till en anställningsintervju betyder det att du lyckats väcka ett intresse hos arbetsgivaren. Du är ett steg närmare jobbet. Intervjun som väntar är den viktigaste delen i rekryteringsprocessen, samtidigt som den ofta förknippas med nervositet. Som medlem hos Sveriges Ingenjörer får du möjlighet att träna på att bli intervjuad genom en kostnadsfri simulerad jobbintervju.

Läs mer och boka din intervjuträning.

Kom vidare i karriären och använd din kompetens på bästa sätt. Vår karriärcoachning hjälper dig att utvecklas och använda din kunskap och talang. Som medlem får du tre samtal med en personlig karriärcoach.

Så går karriärcoachning till

Som medlem är du en del av Sveriges största ingenjörsnätverk. Inom nätverket finns möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter i mindre grupper, till exempel om du är chef, egenföretagare eller kvinna. Förbundet består också av distrikt som är indelade länsvis och fungerar som lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Läs mer om våra nätverk här.

Har du en bra idé som du vill ta vara på och utveckla? Då kan du ta hjälp av vår patentrådgivning för att undersöka om idén är din och om den går att skydda.

Läs mer om patentrådgivning

Ingenjörskarriär.se kan du läsa om allt som rör yrkeslivet som ingenjör. När du vill söka nytt jobb, ta ett steg i karriären, förbereda dig för lönesamtalet eller har frågor kring ledarskap.

Webbplatsen är ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och Ny Teknik.

Som medlem har du tillgång till våra seminarier, studiebesök och andra event på temat jobb och karriär runtom i landet.

Besök vårt kalendarium och se vad som är på gång nära dig.

Logga in och titta på webbinarier och inspelade föreläsningar när det passar dig.

Till vår playsida.

Som medlem kan du ansöka till våra mentorprogram. 

Chefsmentorprogrammet är både för dig som är ny i chefsrollen och för mer erfarna ledare. Som deltagare har du möjlighet att utvecklas i din ledarroll och utökar ditt nätverk med andra ingenjörschefer. Läs mer om chefsmentorprogrammet.

Du kan också bli mentor till en nyanländ ingenjör. Du får möjlighet till kompetensutveckling genom att stötta och bidra med din erfarenhet av arbetsmarknaden för ingenjörer i Sverige. Läs om att vara ingenjörsmentor.

Få tillgång till ingenjörsrelaterade nyheter och inspiration om teknik. Som medlem hos oss har du tillgång till Ny Teknik, Sveriges största tekniktidning.

Läs mer om Ny Teknik Premium

I samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education har Sveriges Ingenjörer tagit fram en unik utbildning som syftar till att stärka förmågan att leda och organisera innovation och affärsutveckling. Programmet riktar sig till dig som är ingenjör och har ansvar för att organisationens innovationer skapar värde för kunder eller uppdragsgivare. 

Läs mer om utbildningen Leda innovation.

Som medlem får du 50% rabatt på e-kursen Framgångs-acceleratorn med Bengt Kallenberg. I kursen får du bland annat hjälp att ta ut riktningen, sätta mål och skapa en process som tar dig framåt i din karriär.

Läs mer och boka hos Kallenberg Coaching

Boka ett kostnadsfritt samtal med en ingenjörsrekryterare från Poolia Engineering så får du insikt i vad olika branscher söker, hur jobbläget ser ut och vad arbetsgivarna tittar efter utöver utbildning och erfarenhet. Rekryteraren ger dig konkreta tips och råd som stärker dig inför ditt nästa jobbkliv.

Läs mer och boka in ett samtal.

Kompetens avgörande för konkurrenskraften

En snabb teknikutveckling och ökad globalisering gör att din kompetens blir din arbetsgivares viktigaste beståndsdel för innovation. En viktig förutsättning för svensk konkurrenskraft är att de ingenjörstäta företagen utvecklar innovationer och tekniska lösningar i världsklass.

Att satsa på innovation är därför inte bara ett sätt att behålla sin attraktivitet, utan är i högsta grad ett ekonomiskt beslut. Att vara först i världen kan i den globala konkurrensen vara avgörande för överlevnaden. Brist på rätt teknisk kompetens hindrar företagens expansion och utveckling. Det visar Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport från 2018.

Ingenjörerna står för huvuddelen av innovationskraften i sina branscher. Att satsa på dem är lönsamt, inte minst i konjunkturnedgångar då vikten av en ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga i företagen är än större. Därför anser vi på Sveriges Ingenjörer att företagen bör fokusera på följande fyra områden för att växa och utvecklas.

 1. Företagen måste bli bättre på att planera för den kompetens de behöver på lite längre sikt. Alla företag ska ha planer för kompetensförsörjning.
 2. Den tekniska kompetensutvecklingen måste öka snabbt och ske på arbetstid. Detta är inte något som den anställde ska förväntas göra på sin fritid.
 3. Företagen måste skapa nya och bättre karriärmöjligheter internt, utan att det alltid ska leda till krav på chefskap.
 4. Det värde som ingenjörerna tillför verksamheten måste göras synligare och värderas högre i form av ökade löner och bättre villkor.

Ladda ner Innovations- och konjunkturrapporten från 2018, Kompetensutveckling ger attraktiva arbetsplatser:

Senast uppdaterad 2019-10-08
Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.