Utbildningsföretag

Almega Tjänsteförbunden, Almega Utbildningsföretagen ansluter fristående gymnasieskolor och andra utbildningsföretag.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalet förlängs till den 31 oktober 2020.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanneli Lindholm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-19