Utbildningsföretag

Almega Tjänsteförbunden, Almega Utbildningsföretagen ansluter fristående gymnasieskolor och andra utbildningsföretag.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalet förlängs till den 31 oktober 2020.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanneli Lindholm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-19