Avtal 2020

Nu förhandlas villkoren för din och alla andra ingenjörers vardag.

Avtalsrörelsen 2020

Kollektivavtalen utgör grunden för svenska ingenjörers vardag genom att reglera arbetsvillkor, ersättning och trygghet. Nu har vårt arbete med att omförhandla de 80 kollektivavtal som gäller omkring 95 000 ingenjörer börjat.

Vårt mål är att stärka förutsättningarna för ett hållbart och jämlikt arbetsliv där du som ingenjör får betalt för det värde du skapar.

I slutet av december presenterar vi våra yrkanden som handlar om lön, arbetsmiljö och jämställdhet.

Fram till dess arbetar vi för att synas och höras, så att din arbetsgivare, dina kollegor och alla andra i Sverige förstår hur avgörande ingenjörer är för företag och samhället i stort. Följ gärna vårt arbete i sociala medier.

Våra yrkanden i årets avtalsrörelse handlar om:

  • Att du som ingenjör ska få betalt för det värde du skapar.

  • Ett flexibelt och hållbart arbetsliv för dig som är ingenjör.

  • Lika rättigheter och möjligheter till utveckling och karriär för alla ingenjörer.

Avtalsplattform

Den 4 november lade Facken inom industrin fram kraven inför avtalsförhandlingarna. Märket sätts till 3,0 procent och vi kräver fortsatt avsättning till deltidspension. Jämställdheten måste också främjas genom att arbetsgivarna gör upp en handlingsplan så att anställda inte hejdas i sin yrkes- eller löneutveckling efter föräldraledighet.

Se industrifackens gemensamma krav.

Avtalsinriktningen visar vägen

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har tagit fram avtalsinriktningen. Nu arbetar de utsedda delegationerna med att precisera och konkretisera inriktningen till faktiska yrkanden och anpassar avtalsinriktningen till respektive avtal.

Läs mer om avtalsinriktningen

Kollektivavtal för ett tryggt och bra arbetsliv

Kollektivavtal lägger grunden till ett hållbart arbetsliv genom att gynna dig ekonomiskt och bidra till din utveckling. Avtalen reglerar centrala frågor som bland annat rör dina arbetsvillkor, föräldraledighet och din tjänstepension.

Allt om kollektivavtal

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer