Avtal 2020

Nu får du och 95 000 andra ingenjörer bättre avtalsvillkor tack vare nya kollektivavtal.

Avtal 2020

De nya kollektivavtalen lägger grunden för ett hållbart och jämlikt arbetsliv och för att du som ingenjör ska få betalt för det värde du skapar.

Nya avtal för IT, Telekom och Innovation

Avtalen som gäller från 1 november löper precis som Industriavtalet över 29 månader. Avsättningen till flexpension är 0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022. Värdet på IT-avtalet och Telekomavtalet är 5,4 procent till och med 31 mars 2023. Innovationsföretagens avtal har lokal lönebildning utan centralt avtalat löneutrymme.

Läs mer om nya avtalen för IT och Innovation

Läs mer om Telekomavtalet

För dig som är förtroendevald

Nya kollektivavtal innebär nya villkor. Som förtroendevald har du har en viktig roll med att ha kontakt med medlemmarna om förändringarna i avtalet. Nu är det dessutom tid att inleda löneprocessen med arbetsgivaren i enlighet med ert löneavtal. För att du ska få bästa stöd för detta och hjälp att förstå avtalet anordnar vi avtalskonferenser.

Anmäl dig via vårt kalendarium

Avtalen inom industrin

Märket är avtalat till 5,4 procent över 29 månader. Inkluderat i detta finns avsättningar till deltidspension. De nya avtalen gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Sveriges Ingenjörers avtal innehåller dessutom bättre villkor för anställda som närmar sig pensionsåldern, arbete för att främja möjligheterna vid föräldraledighet, samt partsgemensamt arbete för förbättrad arbetsmiljö.

Läs mer om de nya avtalen inom industrin

Förhandlingarna slutförda för Saco-S

Saco-S och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten inom till exempel anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Omställningsavtalet har utökats till att omfatta även de som på grund av sjukdom blir uppsagda.

Läs mer om överenskommelsen

Nej till nytt avtal inom kommuner och regioner

Förbundet har genom AkademikerAlliansen beslutat att inte underteckna det nya kollektivavtalet inom kommunal och regional sektor. Sveriges Ingenjörer kvarstår därmed i det nuvarande avtalet.

Läs om några av våra skäl