Avtal 2020

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.

Avtalsrörelsen 2020 – våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna. I januari 2020 börjar förhandlingar om nya kollektivavtal som direkt berör 95 000 ingenjörer. Här kan du se våra krav i punktform och läsa mer i detalj om vad de innebär.

  • Löneökningar på 3 %
  • Handlingsplan efter föräldraledighet​
  • Introduktion till säkerhetsarbete ​
  • Deltidspension eller flexpension

 

  • Arbetsanpassning och rehab
  • VAB-utfyllnad 5 dagar​
  • Åtgärder för jämställda löner​
  • Insatser för det gränslösa arbetslivet

Läs mer om vad kraven innebär.

Våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna i industrin tillsammans med Unionen och IF Metall på en gemensam presskonferens. Under början av 2020 fortsätter kravväxlingarna inom övriga sektorer och förhandlingar om nya kollektivavtal startar. Vi står fast vid 3,0 procents löneökningar och ställer också krav på insatser från arbetsgivarna för att komma till rätta med osakliga löneskillnader som kan ha samband med kön.

Se våra avtalskrav.

Krav per avtalsområde

Vill du läsa mer om våra specifika krav för just ditt avtalsområde? Här hittar du våra kravdokument. Om du inte vet vilket avtalsområde du tillhör eller vilket kollektivavtal du har, logga in på Mina sidor.

Se kravdokumenten.

Vardagen är intensiv för en förhandlare

Just nu pågår förberedelserna för avtalsrörelsen innan förhandlingarna drar igång på allvar. Frida Elfving är en av Sveriges Ingenjörers förhandlare och förhandlar med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen inom Almega. Här berättar hon om förhandlingarnas vardag och vilken inställning man måste ha för att nå framgång.

Läs intervjun

Avtalsplattform

Den 4 november lade Facken inom industrin fram kraven inför avtalsförhandlingarna. Märket sätts till 3,0 procent och vi kräver fortsatt avsättning till deltidspension. Jämställdheten måste också främjas genom att arbetsgivarna gör upp en handlingsplan så att anställda inte hejdas i sin yrkes- eller löneutveckling efter föräldraledighet.

Se industrifackens gemensamma krav.

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer