Avtal 2020

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.

Avtalsrörelsen 2020

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna. Sedan januari 2020 pågår förhandlingar om nya kollektivavtal som direkt berör 95 000 ingenjörer. Här hittar du våra krav och kan läsa mer i detalj vad de innebär.

FAQ - Vad innebär förlängningen av avtalet?

Avtalsförhandlingarna skjuts på grund av Coronapandemin fram till oktober och nuvarande avtal förlängs tills dess att nya avtal är på plats.

Läs vad förlängningen av avtalen innebär för dig

Våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna i industrin tillsammans med Unionen och IF Metall på en gemensam presskonferens. Under början av 2020 fortsätter kravväxlingarna inom övriga sektorer och förhandlingar om nya kollektivavtal startar. Vi står fast vid 3,0 procents löneökningar och ställer också krav på insatser från arbetsgivarna för att komma till rätta med osakliga löneskillnader som kan ha samband med kön.

Se våra avtalskrav.

Krav per avtalsområde

Vill du läsa mer om våra specifika krav för just ditt avtalsområde? Här hittar du våra kravdokument. Om du inte vet vilket avtalsområde du tillhör eller vilket kollektivavtal du har, logga in på Mina sidor.

Se kravdokumenten.

Avtalsplattform

Den 4 november lade Facken inom industrin fram kraven inför avtalsförhandlingarna. Märket sätts till 3,0 procent och vi kräver fortsatt avsättning till deltidspension. Jämställdheten måste också främjas genom att arbetsgivarna gör upp en handlingsplan så att anställda inte hejdas i sin yrkes- eller löneutveckling efter föräldraledighet.

Se industrifackens gemensamma krav.

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer