Sveriges Ingenjörer

Avtalslöst tillstånd

Ett kollektivavtal kan upphöra att gälla genom uppsägning från en part eller genom att avtalsperioden löper ut.

Om förhandlingar drar ut på tiden och avtalen löper ut – vad händer då?

Om parterna under en avtalsrörelse inte kommer överens innan avtalsperioden löper ut, inträder ett så kallat avtalslöst tillstånd. råder inte längre fredsplikten och parterna kan varsla om konfliktåtgärder.

Inget avtal – vad gäller då?

Den viktigaste konsekvensen av att ett kollektivavtal löpt ut är att fredsplikten inte längre råder. Det innebär att båda parter kan varsla och vidta konfliktåtgärder som ett påtryckningsmedel i förhandlingarna. Arbetstagarorganisationen kan ta till övertidsblockad eller strejk, medan arbetsgivaren kan använda lockout. Detta gäller vid konflikt och strejk 

Vid ett tillfälligt avtalslöst tillstånd har kollektivavtalet så kallad efterverkan, vilket innebär att det fortfarande gäller så länge som parterna fortsätter att förhandla.

Först när alla ansträngningar att erhålla ett nytt avtal upphört, inträder ett permanent avtalslöst tillstånd. 

Rätt kontaktuppgifter

Det är alltid viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta i Sveriges Ingenjörers medlemsregister och särskilt viktigt under en avtalsrörelse och i händelse av konflikt.Då kan saker och ting ske snabbt och vi kan behöva nå dig med information. Logga in på mina sidor och se över dina kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad 2023-03-31
Till toppen