Sveriges Ingenjörer

Så fungerar kollektivavtal

En av Sveriges Ingenjörers viktigaste uppgifter är att lägga grunden för ett tryggt och bra arbetsliv genom att förhandla fram kollektivavtal. Avtalen reglerar frågor rörande exempelvis arbetsvillkor, föräldraledighet och tjänstepension.

Kollektivavtal kompletterar lagstiftningen. Semesterdagar, arbetstider och rätten till föräldraledighet regleras i svensk lagstiftning. Det gäller alla som är anställda i Sverige. Men lagarna omfattar långt ifrån allt och anger bara en miniminivå. Som komplement finns därför de kollektivavtal som förhandlas fram mellan Sveriges Ingenjörer och de organisationer som företräder arbetsgivare.

Avtalsrörelsen

Vad är egentligen avtalsrörelsen? Avtalsrörelsen är grunden för kollektivavtalen och en återkommande händelse. Arbetsmarknadens parter förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsförhållanden och arbetet görs i tre övergripande steg: Inriktning och krav, avtalsförhandlingar och avtal skrivs. Därefter börjar arbetet med att tillämpa dem lokalt. 

Läs mer om hur avtalsrörelsen fungerar.

Centrala kollektivavtal

Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för företaget. Medbestämmandelagen säger att arbetsgivare måste förhandla med den part som de har kollektivavtal med inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om organisation, budget eller anställningsvillkor. Förhandlingarna sker då med de förtroendevalda som har god kunskap om arbetsplatsen och kan påverka för din räkning.

Det är viktigt att du tar reda på vilket kollektivavtal du omfattas av, så att du vet vad som gäller för dig.

De olika avtalsområdena hittar du här. 

Lokala kollektivavtal

På din arbetsplats kan det också finnas lokala kollektivavtal som kompletterar reglerna i de centrala kollektivavtalen och ger dig ännu bättre villkor, som ersättning vid föräldraledighet, kompetensutveckling eller flextid. Ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta dina förtroendevalda för akademikerna på din arbetsplats.

Läs mer om förtroendeuppdrag

Så funkar det på arbetsplatser utan avtal

Som anställd på ett företag utan kollektivavtal måste du själv reglera med din arbetsgivare vad som ska gälla. Det gör du i ditt anställningsavtal.

Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal kan du ha bra förmåner i form av en tjänstepensionslösning, löneutfyllnad vid föräldraledighet och årlig lönerevision. Vanligen regleras dessa i en policy som arbetsgivaren beslutar om.  Det betyder att arbetsgivaren ensidigt och när som helst kan bestämma sig för att försämra villkoren – utan att förhandla med dig. I dessa frågor erbjuder vi stöd och råd för dig som medlem.

Titta på vår checklista för anställningsavtalet, så att du inte går miste om något viktigt. 

Anställningsavtal

Ditt anställningsavtal omfattar de överenskommelser du och din arbetsgivare har gjort för exempelvis befattning, anställningsform, lön, övertidsersättning och eventuella förmåner utöver kollektivavtalet. Saknar du kollektivavtal måste anställningsavtalet omfatta allt som ingår i ett kollektivavtal för att du ska få likvärdiga villkor.

Läs mer om anställningsavtalet

Vad omfattar kollektivavtalet?

  • Regler om anställningsformer, uppsägningstider, arbetstid, ersättningar för restid och övertid, semesterersättning och arbetsmiljö. 
  • Nivå för extra ersättning vid sjukdom respektive föräldraledighet.
  • Tjänstepension.
  • Rätt till lönesamtal och lönerevision, i normala fall varje år.
  • TRR – omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

I dokumentlistan nedan kan du ladda ned "Kollektivatalets Värde" som är en detaljerad genomgång av det värde en fiktiv medlems faktisk har av medlemskapet.

Senast uppdaterad 2024-04-17
Till toppen