Sveriges Ingenjörer

Uppmuntra medlemmarna att svara på löneenkäten

Årets viktigaste enkät - löneenkäten skickades ut 25 och 26 oktober till medlemmarna. Nu måste vi hjälpas åt att få så många medlemmar som möjligt att svara på enkäten. Här har vi samlat tips, argument och praktisk hjälp för att du ska kunna uppmuntra och motivera dina medlemmar att svara på enkäten.

Ingen medlemsförmån är så viktig för rekryteringen av nya medlemmar och uppskattad av befintliga medlemmar som resultatet av löneenkätenlönestatistiken.

Lönestatistiken är tillförlitlig tack vare att 74 000 yrkesverksamma medlemmar (motsvarar 59 procent i svarsfrekvens) ägnar fem minuter varje år åt att svara på löneenkäten.

Ju fler som svarar desto bättre statistik

Vi har som mål att svarsfrekvensen ska öka gentemot förra året. Därför uppmanar vi dig som är förtroendevald att påminna och peppa dina medlemmar att svara på årets löneenkät.

Det skickas ut påminnelser vid flera tillfällen under november, december och januari. Den 31 januari stängs enkäten.

De tre viktigaste argumenten för att svara på enkäten

  • Hög svarsfrekvens ger bättre möjlighet till att bryta ner statistiken på mindre grupper 
  • Hög svarsfrekvens ger bättre tillförlitlighet 
  • Hög svarsfrekvens ger lokalföreningen ett bra jämförelsetal med relativa löneläget

Öka svarsfrekvensen på din arbetsplats

Målet är att varje förening ska nå 70 procent i svarsfrekvens.

Behöver ni hjälp att nå målet?

Vi är angelägna om att ni når målet. Därför erbjuder vi tips, idéer och praktisk hjälp för att det ska vara roligt och lätt att påminna och peppa medlemmarna att svara på löneenkäten. Här är några idéer för hur ni skulle kunna locka fler medlemmar på er arbetsplats att svara på enkäten:

När ni nått mål - välj en föreläsning

De föreningar som når målet får välja en attraktiv föreläsning, till medlemmarna, som sker på er arbetsplats. Välj någon av följande föreläsningar:

Lycka till!

Textförslag medlemsutskick om löneenkäten

Senast uppdaterad 2023-10-12
Till toppen