Sveriges Ingenjörer

Bilder från kampanjen Morgondagens Män

Bildgalleri

Här presenteras bilderna ur Morgondagens Män i form av ett bildgalleri. Tyvärr har vi inte påträffat ljudbandet men väl ett nedtecknat manuskript som finns att läsa som en separat fil nedan. Troligen är detta en tidigare version och inte det slutgiltiga ljudmanuset – de flesta bilder stämmer dock med texten. Bildspelet kan ses som ett spännande tidsdokument och just bilder som medium har ofta en speciell förmåga att beröra oss som betraktare och levandegöra historien på mer ”direkt” sätt.

Det kan vara intressant att studera bilderna närmare och låta ”Morgondagens Män” väcka frågor kring ”ingenjörsideal” och teknikutveckling. Kanske kan detta bli extra intressant just på grund av att syftet bakom val och kombination av bilder varit knutet till en reklamkampanj för yrket. Vem framställdes som ingenjör? Vilken bild av ingenjören ville man förmedla? Vilken syn på teknisk utveckling kan utläsas ur bilderna?

Till toppen