Sveriges Ingenjörer

Avtalsförsäkringar

Om din arbetsplats har kollektivavtal har du också rätt till avtalsförsäkring. Den är en anställningsförmån för alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Du har rätt till TGL och TFA.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Vem som är försäkringsgivare och vilka försäkringsvillkoren är varierar mellan olika kollektivavtalsområden. Är du anställd inom staten eller postkoncernen omfattas du av TGL-S, som administreras av SPV. För dig som jobbar inom kommun, region, kommunal-förbund, kommunala företag eller svenska kyrkan gäller TGL-KL. Administreras av KPA.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 

TFA kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada skulle ge bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

Till toppen