Sveriges Ingenjörer

Teckna kollektivavtal eller hängavtal

Som arbetsgivare kan du få kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer genom att antingen gå med i en arbetsgivarorganisation, kopplad till aktuell bransch, eller genom att teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer.

Här har vi samlat information om hur du går till väga, fördelar med kollektivavtal, material, vad det kostar med mera.

Fördelar med kollektivavtal för företag

 • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för företagets tjänstemän
 • Anställningsvillkor som är standard på arbetsmarknaden
 • Stöd från Trygghetsrådet (TRR) vid uppsägning pga arbetsbrist och sjukdom
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Fredsplikt
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal
  1. Medlemskap i en arbetsgivarorganisation

   Fördelar med detta alternativ är att företaget, utöver kollektivavtal, bl a får förhandlingsstöd, aktuell branschinformation och juridisk expertis från sin arbetsgivarorganisation.

   För medlemskap i en arbetsgivarorganisation – kontakta Svenskt Näringsliv som i sin tur lotsar företaget vidare till lämplig branschorganisation.
   Svenskt Näringsliv

  2. Teckna ett sk hängavtal direkt med Sveriges Ingenjörer

   Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, och en arbetstagarorganisation. Avtalstecknande parter är arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen, det vill säga kollektivavtalet tecknas inte av de centrala parterna (arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation).

   Genom hängavtal kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda standardvillkoren som är gällande på arbetsmarknaden och som annars är förbehållna anställda i företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Observera att företaget, vid tecknade av hängavtal, inte kan få arbetsrättsligt stöd från en arbetsgivarorganisation.

   För tecknande av hängavtal med Sveriges ingenjörer - kontakta Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning så får du informationsmaterial och blanketter för att ingå hängavtal med Sveriges Ingenjörer. Företaget kan välja på ett stort antal branschavtal inom privat sektor och hängavtal tecknas på det område som är bäst förenligt med företagets verksamhetsfält.
   Maila Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning

Vad kostar det att ha ett kollektivavtal?

Kostnader knutna till kollektivavtalens allmänna anställningsvillkor är bl.a. sjuklön, föräldralön, övertidsersättning, flex-/deltidspension och eventuell arbetstidsförkortning. Därtill kommer premier för de kollektivavtalade försäkringarna, bl a tjänstepension (ITP), grupplivförsäkring (TGL) och arbetsskadeförsäkring (TFA).

Vid medlemskap i en arbetsgivarorganisation uttas en medlemsavgift. Tecknande av hängavtal är inte förenat med någon avgift. Däremot är avgiften till Trygghetsrådet (TRR) högre för arbetsgivare som har hängavtal jämfört med arbetsgivare som har kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Med hänsyn därtill blir kostnadsbilden för tecknande av kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation och hängavtal ofta likvärdig.

För en närmare redogörelse för försäkringspremierna, läs vidare på:

Avtalat.se
Alecta.se

Kontakt

Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning:
forhandling@sverigesingenjorer.se

Svenskt Näringsliv

Senast uppdaterad 2024-03-08
Till toppen