Sveriges Ingenjörer

Att arbeta i ett annat land kan vara både spännande och utvecklande, men det finns flera faktorer och aspekter som du behöver ta ställning till. Normer och kulturen på arbetsplatsen, lagar och regler, löner och villkor, levnadskostnader – mycket kan skilja sig mellan olika länder och Sverige. 

Gör din hemläxa innan du lämnar Sverige. Förberedelser är viktiga om du ska arbeta utomlands så att din vistelse, men även din hemkomst blir så bra som möjligt. Be därför att få en skriftlig redogörelse i förväg för att kunna ta ställning till vad som gäller vid arbete utomlands.

Kontakt med ingenjörer i utlandet

En del i förberedelserna kan vara att nätverka med andra ingenjörer i utlandet. Som medlem har du möjlighet att få kontakt med andra medlemmar som har tagit på sig rollen att vara kontaktpersoner i utlandet.

Ingenjörer i utlandet

Ansöka om tjänstledighet

Se över om du kan vara tjänstledig från din svenska anställning, om du planerar att flytta tillbaka till Sverige igen. Se till att en kontaktperson utses på arbetsplatsen i Sverige under den period som du är tjänstledig.

Om du är tjänstledig från en arbetsplats med kollektivavtal och omfattas av ITP, läs mer hos Alecta om ITP i utlandet (pdf).

Läs mer hos Avtalat om dina kollektivavtalade försäkringar vid utlandsarbete.

Upprätta ett kontrakt vid utlandsarbete

Ett skriftligt kontrakt ska upprättas som reglerar villkoren i anställningen. När du är anställd av en utländsk arbetsgivare omfattas du av de lagar och regler som gäller i arbetslandet, och andra regler kan då gälla för arbetstid, semester, försäkringar och pensionsintjänande. Därför är det särskilt viktigt att du tar reda på vad som gäller i arbetslandet.

Sveriges Ingenjörer har inte möjlighet att erbjuda förhandlingshjälp eller granskning av avtal som inte omfattas av svensk arbetsrätt. Men det finns råd och stöd att få även för dig som är medlem och jobbar utomlands. Läs mer här om stöd och råd utomlands.

Meddela Försäkringskassan och Skatteverket

Anmäl till Försäkringskassan och Skatteverket innan du börjar arbeta eller bosätter dig i ett annat land. 

Socialförsäkring vid utlandsarbete

Alla länder har olika socialförsäkringsregler. Det finns också skillnader om du ska arbeta inom eller utanför EU/EES-området och hur länge du ska arbeta utomlands. Meddela Försäkringskassan att du ska arbeta utomlands, de kommer sedan att utreda om du fortsatt ska vara försäkrad i Sverige eller inte.

Kontakta Försäkringskassan för att få information om vad som gäller för dig.

Arbetslös vid hemkomst

Kontakta Akademikernas A-kassa och anmäl dig hos Arbetsförmedlingen. Det rekommenderas oavsett om du har varit en kortare eller längre tid utomlands. Läs mer hos Akademikernas A-kassa.

Om du inte kvalificerar dig för ersättning från Akademikernas a-kassa kan du som är arbetslös vid återkomsten till Sverige söka stöd från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond.  

Mer information finns hos Skatteverket och Försäkringskassan.

Skatteverket

Läs mer om lön från utländsk arbetsgivare

Försäkringskassan

Läs mer om vad som gäller för att vara försäkrad i Sverige

Senast uppdaterad 2023-11-29
Till toppen