Förmåner för dig som utlandsmedlem

Du som arbetar utomlands har tillgång till ett specialanpassat medlemskap med förmåner och tjänster, som är till nytta både under tiden i utlandet och när du återvänder till Sverige.

När du arbetar i utlandet kan du stöta på helt nya frågor och behov kopplat till ditt jobb. Därför erbjuder Sveriges Ingenjörer dig som utlandsanställd en rad förmåner som är anpassade för just din situation. 

Dina förmåner

Som utlandsanställd medlem kan du söka ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, om du vid återkomsten till Sverige är arbetslös och ditt utlandsarbete inte ger dig rätt till ersättning från Akademikernas a-kassa. Du hittar Utlandsfondens tillämpningföreskrifter bland dokumenten längre ner på sidan.

Inkomstförsäkringen följer Akademikernas a-kassas bedömning om vad som kan tillgodoräknas som arbetad tid vid utlandsarbete. Inkomstförsäkringen gör ett undantag för de som är beviljade ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, så de i normalfallet kan ha rätt till ersättning. 

Utifrån den information vi har om villkoren i arbetslandet ger vi dig råd inför kontraktsskivningen. Vi hjälper dig att kontrollera att det viktigaste regleras i ditt kontrakt. Du kan alltid vända dig till oss med dina frågor. Ring 08-613 80 00 eller skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se

Om du hamnar i en situation där du behöver rättslig hjälp, står Sveriges Ingenjörer för kostnaden för en timmes juridisk konsultation av juridisk expertis i arbetslandet. Kontakta oss, så hjälper vi dig vidare Skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se

Du har, precis som medlemmar som är verksamma i Sverige, tillgång till Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Men vi undersöker även läget för medlemmarna som arbetar i utlandet genom vår utlandsenkät.

I utlandsenkäten kan du ta del av svenska ingenjörers löner, villkor och förmåner i utlandet. Den visar över 600 ingenjörers förhållanden i 25 länder. Enkätundersökningen genomförs vartannat år.

Utlandsenkäten hittar du bland dokumenten längre ner på sidan.

Du som medlem kan köpa förmånliga föräkringar för dig, din familj och dina ägodelar via Akademikerförsäkring och If Skadeförsäkring. Begränsningar kan finnas i försäkringarna om du är utomlands under en längre tid, kontakta våra samarbetspartners för mer information.

Läs mer om våra förmånliga försäkringar.

När du är anställd utomlands utanför norden reduceras din medlemsavgift till hälften. Du måste dock ansöka om det. Använd blanketten Ansökan utlandsmedlemskap och skicka den per e-post till Medlemsservice medlem@sverigesingenjorer.se.

Du har rätt att bli gästmedlem i någon av våra systerorganisationer i Australien, Danmark, Finland, Norge och Island när du arbetar tillfälligt i något av länderna. Du har samma rätt som deras ordinarie medlemmar till förhandlingsstöd och juridisk hjälp i upp till tre kalenderår. Det kostar inget extra utan ingår i din ordinarie medlemsavgift.

För att bli gästmedlem fyller du i blanketten Ansökan gästmedlemskap och skickar den per e-post till Medlemsservice medlem@sverigesingenjorer.se.

Som medlem har du tillgång till ett register över andra medlemmar som, har tagit på sig rollen att vara kontaktpersoner i utlandet. De kan svara på dina frågor om hur det är att bo och arbeta i ett visst land. Du hittar kontaktpersonerna bland dokumenten längre ner på sidan.

När du själv har påbörjat ditt jobb i utlandet, kan du också bli kontaktperson. Hör av dig till oss genom att kontakta info@sverigesingenjorer.se.

I ditt medlemskap ingår en digital prenumeration av tidningen Ny Teknik, oavsett var i världen du arbetar. På så sätt kan du hålla koll på vad som händer inom ingenjörsbranschen i Sverige.

För att underlätta för dig som ingenjör att arbeta utanför Sverige kan du ansöka om titeln EUR ING. Titeln utfärdas av den europeiska ingenjörsorganisationen FEANI. Den kan sökas av den som har en ingenjörsexamen som är registrerad i FEANI Index. Det krävs också att utbildningen tillsammans med relevant yrkeserfarenhet omfattar sammanlagt minst sju år. 

Om du vill ansöka om EUR ING, kontakta Medlemsservice via e-post medlem@sverigesingenjorer.se.

Sveriges Ingenjörer är medlem i flera internationella branschorganisationer och har ett brett internationellt fackligt kontaktnät. Det kan vara en trygghet när du arbetar utomlands.

Genom det globala facket UNI kan du få det så kallade UNI-passet som ger dig tillgång till mer än 900 anslutna fackförbund.

EMF Solidarity Pact omfattar medlemmar som arbetar utomlands i Europa under max ett år. Är du borta längre tid bör du gå med i ett fackförbund i det landet.

Nordiska systerorganisationer

Fackliga kontaktnät 

Ditt utlandsmedlemskap ger dig 50 procent rabatt på medlemskap i föreningen Svenskar i Världen, en intresseorganisation för utlandssvenskar med ca 660 000 medlemmar.

Läs mer om Svenskar i Världen.

 

Om du behöver kunna visa att du är medlem i Sveriges Ingenjörer för att kunna få hjälp utomlands, kontakta oss innan du reser ut och begär ett medlemsintyg på engelska. Kontakta Medlemsservice på  
medlem@sverigesingenjorer.se.