Sveriges Ingenjörer

Förmåner för dig arbetar utomlands

Du som arbetar utomlands har tillgång till ett specialanpassat medlemskap med förmåner och tjänster, som är till nytta både under tiden i utlandet och när du återvänder till Sverige.

När du arbetar i utlandet kan du stöta på helt nya frågor och behov kopplat till ditt jobb. Därför erbjuder Sveriges Ingenjörer dig som utlandsanställd en rad förmåner som är anpassade för just din situation. 

Medlemsförmåner för utlandsmedlemmar

Som utlandsmedlem har du tillgång till de förmåner som medlemmar i Sverige har, med undantag för hjälp att förhandla med din arbetsgivare. Du har också ett antal förmåner speciellt framtagna för dig som är utlandsmedlem.

När du är anställd utomlands utanför norden reduceras din medlemsavgift till hälften. Du måste dock ansöka om det. Använd blanketten Ansökan om utlandsmedlemskap nedan och skicka den per e-post till Medlemsservice medlem@sverigesingenjorer.se.

Som utlandsanställd medlem kan du söka ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, om du vid återkomsten till Sverige är arbetslös och ditt utlandsarbete inte ger dig rätt till ersättning från Akademikernas a-kassa.

För att ansöka om ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond behöver du skicka in följande handlingar:

  • Personligt brev där du talar om vilken typ av anställning du hade och skälet till att det upphörde samt varför du valt att flytta tillbaka till Sverige.
  • Kopia av ditt CV
  • Intyg från Arbetsförmedlingen att du är anmäld som arbetssökande och från vilket datum.
  • Kopia av anställningsavtalet
  • Kopia av avslaget från Akademikernas a-kassa
  • Finns det en överenskommelse med arbetsgivaren i samband med att anställningen upphör ska du sända in en kopia.

I samband med att du söker ersättning från Akademikernas a-kassa ska du även söka inträde.

Samtliga handlingar skickar du till Sveriges Ingenjörer, att: Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, Box 1419, 111 84 Stockholm eller scannar in och skickar till medlem@sverigesingenjorer.se.

Här finns Utlandsfondens tillämpningföreskrifter

Du som är medlem kan köpa förmånliga försäkringar för dig, din familj och dina ägodelar via vår samarbetspartner Akademikerförsäkring. Begränsningar kan finnas i försäkringarna om du är utomlands under en längre tid, kontakta vår samarbetspartner för mer information.

Läs mer om våra förmånliga försäkringar.

Inkomstförsäkringen följer Akademikernas a-kassas bedömning om vad som kan tillgodoräknas som arbetad tid vid utlandsarbete. Inkomstförsäkringen gör ett undantag för de som är beviljade ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, så de i normalfallet kan ha rätt till ersättning. 

I ditt medlemskap ingår en digital prenumeration av tidningen Ny Teknik, oavsett var i världen du arbetar. På så sätt kan du hålla koll på vad som händer inom ingenjörsbranschen i Sverige.

Om du behöver kunna visa att du är medlem i Sveriges Ingenjörer för att kunna få hjälp utomlands, kontakta oss innan du reser ut och begär ett medlemsintyg på engelska. Kontakta Medlemsservice på  
medlem@sverigesingenjorer.se.

För att underlätta för dig som ingenjör att arbeta utanför Sverige kan du ansöka om titeln EUR ING. Titeln utfärdas av den europeiska ingenjörsorganisationen Engineers Europe. Den kan sökas av den som har en ingenjörsexamen som är registrerad i The Engineers Europe Register. Det krävs också att utbildningen finns med i EEED Database och tillsammans med relevant yrkeserfarenhet omfattar sammanlagt minst sju år. 

Om du vill ansöka om EUR ING, kontakta Medlemsservice via e-post medlem@sverigesingenjorer.se.

Förberedelser inför att arbeta utomlands

Att arbeta i ett annat land är spännande och utvecklande, men det kräver också en del förarbete. Gör din hemläxa och förbered dig innan du lämnar Sverige. Vi har samlat råd och tips till dig som vill jobba utomlands som utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd.

För dig som vill jobba utomlands

Stöd och råd utomlands

Om du hamnar i en situation där du behöver rättslig hjälp, står Sveriges Ingenjörer för kostnaden för en timmes juridisk konsultation av juridisk expertis i arbetslandet. Kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Du har rätt att bli gästmedlem i någon av våra systerorganisationer i Australien, Danmark, Finland, Norge och Island när du arbetar tillfälligt i något av länderna. Du har samma rätt som deras ordinarie medlemmar till förhandlingsstöd i upp till tre kalenderår. Det kostar inget extra utan ingår i din ordinarie medlemsavgift.

För att bli gästmedlem fyller du i blanketten Ansökan om gästmedlemskap nedan och skickar den per e-post till Medlemsservice medlem@sverigesingenjorer.se.

Nätverka utomlands

Ett nytt jobb i ett kanske nytt land gör det viktigare än någonsin att ha ett nätverk att vända sig till för stöd, kontakter och diskussion. Här ser du några av de möjligheter du har som medlem hos oss.

Som medlem har du tillgång till ett register över andra medlemmar som har tagit på sig rollen att vara kontaktpersoner i utlandet. De kan svara på dina frågor om hur det är att bo och arbeta i ett visst land.

Logga in för kontaktuppgifter.

Ditt utlandsmedlemskap ger dig 50 procent rabatt på medlemskap i föreningen Svenskar i Världen, en intresseorganisation för utlandssvenskar med cirka 660 000 medlemmar.

Läs mer om Svenskar i Världen

Kontakta Medlemsservice

Till toppen