Sveriges Ingenjörer
Utlandsmedlem

Arbeta utomlands – utsänd av din svenska arbetsgivare

Att vara utsänd innebär att du har kvar din anställning hos din svenska arbetsgivare, men du arbetar i ett annat land. 

Att arbeta i ett annat land kan vara både spännande och utvecklande, men det finns flera faktorer och aspekter som du behöver ta ställning till. Normer och kulturen på arbetsplatsen, lagar och regler, löner och villkor, levnadskostnader – mycket kan skilja sig mellan olika länder och Sverige. 

Gör din hemläxa innan du lämnar Sverige. Förberedelser är viktiga om du ska arbeta utomlands så att din vistelse, men även din hemkomst blir så bra som möjligt. Be därför att få en skriftlig redogörelse i förväg för att kunna ta ställning till vad som gäller vid arbete utomlands.

Kontakt med ingenjörer i utlandet

En del i förberedelserna kan vara att nätverka med andra ingenjörer i utlandet. Som medlem har du möjlighet att få kontakt med andra medlemmar som har tagit på sig rollen att vara kontaktpersoner i utlandet.

Ingenjörer i utlandet

Upprätta ett kontrakt vid utlandsarbete

Ett skriftligt kontrakt ska upprättas som reglerar villkoren i anställningen, men även vad som gäller vid flytten, under utlandsvistelsen och vid hemkomsten.   

Om du sänds utomlands och ska arbeta längre än fyra veckor i följd ska arbetsgivaren skriftligt informera dig, före avresa, om vad som gäller, enligt LAS 6 d §.

Kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension

Anställningsform

Avtalet innebär att du är anställd på ett URA-avtal under en tidsbegränsad period. Om du redan är anställd vid myndigheten ansöker du om tjänstledighet enligt reglerna om ledighet för utlandstjänstgöring med mera i tjänstledighetsförordningen (1984:111) för tiden du är utsänd. Det andra alternativet är att du blir rekryterad direkt till en tjänst med utlandsstationering.

Anställningsvillkor

Det centrala avtalet sätter ramarna för hur ditt individuella avtal kan se ut eftersom du inte fullt ut omfattas av det centrala Villkorsavtalet (VA-T). Det innebär att det är viktigt att du och din arbetsgivare kommer överens om villkoren innan du tackar ja.

Du har rätt till lön, pension och försäkring och det som särskilt ska regleras i avtalet är:

  • arbetstagarens arbetsuppgifter,
  • arbetstagarens stationeringsort utomlands,
  • tjänstgöringsperiodens längd,
  • löneförmåner och tidpunkt för eventuell lönerevision,
  • andra anställningsvillkor.

Andra anställningsvillkor är lön, arbetstid, semester och annan ledighet, lön under sjukfrånvaro, pension och försäkringar. Du kan även komma överens med arbetsgivaren om schabloniserade merkostnadstillägg för till exempel bostad, flytt, resor, skolkostnader för medföljande barn. Dessa villkor kan variera beroende på skatteregler samt myndighetens budgetramar.

Om du har familjemedlemmar som är medföljande kan ni även förhandla om ersättningar för merkostnader för dem. Läs mer i avtalet vad som gäller.

Socialförsäkring

När du är utsänd på ett URA-avtal så omfattas du av de svenska socialförsäkringarna. Som medföljande till en utsänd på URA-avtal har du endast ett ett så kallat SGI- skydd, det vill säga skyddad sjukpenningsgrundande inkomst under tre månader, för mer information kontakta Försäkringskassan. Vad gäller a-kassa för medföljande ses tiden utomlands som överhoppningsbartid, kontakta din a-kassa för mer information.  

Läs hela avtalet

Du hittar avtalet i sin helhet hos Arbetsgivarverket

Anställda på Regeringskansliet och Sida

Är du anställd på Regeringskansliet och Sida omfattas du av ett liknande ramavtal som heter UVA Avtal om utlandstjänstgöring. Du hittar avtalet hos Arbetsgivarverket.

Meddela Försäkringskassan och Skatteverket

Anmäl till Försäkringskassan och Skatteverket innan du börjar arbeta eller bosätter dig i ett annat land. 

Socialförsäkring vid utlandsarbete

Alla länder har olika socialförsäkringsregler. Det finns också skillnader om du ska arbeta inom eller utanför EU/EES-området och hur länge du ska arbeta utomlands. Meddela Försäkringskassan att du ska arbeta utomlands, de kommer sedan att utreda om du fortsatt ska vara försäkrad i Sverige eller inte.

Kontakta Försäkringskassan för att få information om vad som gäller för dig.

Arbetslös vid hemkomst

Kontakta Akademikernas A-kassa och anmäl dig hos Arbetsförmedlingen. Det rekommenderas oavsett om du har varit en kortare eller längre tid utomlands. Läs mer hos Akademikernas A-kassa.

Om du inte kvalificerar dig för ersättning från Akademikernas a-kassa kan du som är arbetslös vid återkomsten till Sverige söka stöd från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond.  

Senast uppdaterad 2023-12-14
Till toppen