Sveriges Ingenjörer

Arbetstidsförkortning under korttidsarbete

Många frågor har uppstått på företagen om vad företaget har rätt att göra med arbetstidsförkortningen (ATK) och andra tidsbanker när de ska starta korttidsarbete. Det finns en oro från företagen att de inte ska få ta del av det ekonomiska stödet ifall de inte uttömt tillgängliga delar för att minska kostnaderna för arbetskraften.

Att tänka på inför korttidsarbete

Uttag av flextid och komptid

Finns det tidsbanker som arbetsgivaren ensidigt kan förfoga över så kan dessa användas, t.ex. flexkonton om detta framgår av lokalt flextidsavtal/policy. Vår rekommendation är, om det kommer på tal att dessa ska användas, att det inte får vara större uttag än att tidsbanken går ner på noll. Det får inte vara så att medlemmarna hamnar på minus i ett sådant konto då de kan bli återbetalningsskyldiga vid ett avslut av anställningen eller behöva arbeta tid utöver den ordinarie tiden för att komma tillbaka på noll. 

Sparad semester 

Vi vill flagga för att sparad semester är att betrakta som en intjänad rättighet som inte heller arbetsgivaren kan kräva att medlemmen lägger ut innan korttidsarbetet kan påbörjas.

Senast uppdaterad 2023-07-11
Till toppen