Sveriges Ingenjörer

Yrkesföreningar

Sveriges Ingenjörer har yrkesföreningar för dig som är medicinteknisk ingenjör, vägingenjör, brandingenjör och riskingenjör, lärare inom teknisk utbildning eller bilinspektör.

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Föreningen företräder yrkesgruppen, bevakar och verkar för medlemmarnas intressen i yrkeslivet på både riksplanet och lokalt, samt förmedlar information i fackliga frågor till medlemmarna. Föreningen har drygt 1 300 medlemmar som är yrkesverksamma, studerande och pensionärer.

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer på Facebook

Föreningen Sveriges Vägingenjörer

Föreningen Sveriges Vägingenjörer är en fack-, yrkes- och serviceorganisation för tekniker som arbetar med väghållning. Föreningen bildades redan 1927. FSV är den enda föreningen som verkar uteslutande för den yrkeskår som ansvarar för broars, gators och vägars planering, byggande, drift och underhåll. 

FSV:s webbplats

Medicintekniskt nätverk

Nätverkets syfte är att vara en mötesplats för medicintekniska ingenjörer. Inom nätverket finner du en givande och utvecklande yrkesgemenskap genom möten med kolleger och olika grupper inom den medicintekniska branschen.

Kontakt:
Toiwo Armus, samordnare
Joost Fokkelman, samordnare

Frågor och kontakt

Har du allmänna frågor om yrkesföreningarna? Kontakta Lisa Johansson på Sveriges Ingenjörer.

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen