Sveriges Ingenjörer

Nätverk av och för ingenjörer

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk och vi erbjuder ett flertal olika nätverksformer och sätt att möta andra ingenjörer. Det finns temanätverk, distriktsnätverk i ditt närområde och medlemsdrivna nätverksgrupper för bland annat kvinnor och chefer. Några av nätverken är tidsbegränsade, andra är aktiva så länge intresse att delta finns.

Temanätverk

Våra temanätverk är inriktade på olika ämnesområden och anpassade efter olika målgrupper. Nätverken kan vara tidsbegränsade eller löpande och drivs av Sveriges Ingenjörer.

Temanätverk som vi driver:

  • Chefsnätverk Jönköping
  • Chefsnätverk Göteborgsregionen
  • IT-nätverk för ingenjörer som arbetar inom IT 
  • Digitalt hållbarhetsnätverk för young professionals.
  • Arbetsmiljönätverk för skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Distriktsnätverk

Genom våra distriktsnätverk får du möjlighet att träffa andra ingenjörer på den ort där du arbetar eller bor. Det kan vara alltifrån intressanta studiebesök på teknikföretag till olika spännande seminarier och föredrag.

Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte. Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis.

Här hittar du information om våra distrikt.

Hållbarhetsnätverk i samarbete med distrikt

Nätverket är nu fullt. Håll utkik i kalendariet för nya nätverksstarter. För dig som har fått en plats hittar du här datum och plats för träffarna under hösten 2022.

  • 26 oktober – Digital träff kl 17.30
  • 7–12 november – fysisk träff 1 på 8 olika orter (se separat lista nedan)
  • 23 november – Digital träff
  • 5–19 december – fysisk träff 2 på 8 orter (se separat lista nedan)
  • 18 januari 2023 – Digital träff

Datum och plats för de fysiska träffarna:

Sveriges Ingenjörers IT-nätverk

Sveriges Ingenjörer driver ett IT-nätverk som riktar sig till dig som arbetar med IT. Nätverket sker i samarbete med och under ledning av Ny Teknik Education.

Syftet med nätverket är att ge dig nya insikter, ny inspiration, nya möjligheter att nätverka och lära känna andra i liknande roller, byta erfarenheter och dela utmaningar.

Träffarna i nätverket har skett digitalt (via Teams) under fem tillfällen mellan maj och november 2022. Under mötena varvades gästföredrag med uppgifter, utmaningar och gruppdiskussioner. Mellan träffarna har vi haft kontakt i en exklusiv Linkedin-grupp endast bestående av nätverkets medlemmar. Här utbyter vi idéer och tankar kring relevanta och aktuella frågor inom IT-området.

Mötena har letts av Christian Helgesson, vd och Anna Sidén, projektledare, båda från Ny Teknik Education. Vi respektive tillfälle har även en gästföreläsare in på aktuellt tema bjudits in. Fem nätverksträffar har hållits under 2022. Bevaka hemsidan för nya tillfällen.

Medlemsdrivna nätverksgrupper

I nätverksgrupperna är det medlemmarna som ansvarar för aktiviteter och för att driva nätverken framåt med inspiration och stöd från förbundet under uppstartsfasen.

Här kan du läsa om de nätverksgrupper som finns idag:

Vill du starta ett nätverk? Kontakta Lisa Johansson via e-post lisa.johansson@sverigesingenjorer.se eller på telefonnummer 08-613 80 00.

Våra kvinnliga nätverk ger nya kontakter

Som kvinna och ingenjör på en ofta mansdominerad arbetsplats fyller ett kvinnligt nätverk en viktig funktion. Nätverket kan vara en ventil, ett stöd och forum för utveckling. Våra kvinnliga ingenjörsnätverk finns på många orter i landet.

Vad gör nätverken?

Nätverken bidrar till kontakt, lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Aktiviteterna inom nätverken kan handla om att träffas för att diskutera specifika teman, utbyta idéer eller vara av mer social karaktär. Att dela erfarenheter inom gruppen är det centrala. Varje nätverk sätter ramarna för den egna verksamheten och ansvarar för att driva den framåt.

Aktiviteter och ekonomiskt stöd 

Vänd dig gärna med dina idéer och tankar till förbundet då vi kan bidra med inspiration, kontakter och expertis inom flera områden. Kvinnliga nätverk kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter, det kan exempelvis handla om bidrag till föreläsare på tema arbetsliv och karriär. Vid dyrare aktiviteter är det en god idé att söka ytterligare samarbeten för finansiering, till exempel med andra kvinnliga nätverk eller med något av Sveriges Ingenjörers distrikt. Vanligtvis utgår inget stöd till lokalhyror eller förtäring vid nätverksträffar. Om du vill söka bidrag för en aktivitet, kontakta Lisa Johansson.

Senast uppdaterad 2023-03-07
Till toppen