Sveriges Ingenjörer

Nätverk av och för ingenjörer

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk och vi erbjuder ett flertal olika nätverksformer och sätt att möta andra ingenjörer.

Det finns temanätverk, distriktsnätverk i ditt närområde och medlemsdrivna nätverksgrupper för bland annat kvinnor och chefer. Några av nätverken är tidsbegränsade, andra är aktiva så länge intresse att delta finns.

Temanätverk

Våra nya temanätverk är inriktade på olika ämnesområden och anpassade efter olika målgrupper. Nätverken drivs av Sveriges Ingenjörer och är exklusiva för dig som är medlem.

Få nya idéer, utbyt erfarenheter med andra och fördjupa dig i det du är intresserad av – gå med i våra nätverk på LinkedIn.

Distriktsnätverk

Genom våra distriktsnätverk får du möjlighet att nätverka med ingenjörer på den ort där du arbetar eller bor. Distriktsstyrelsen arrangerar alltifrån intressanta studiebesök på teknikföretag till olika spännande seminarier och föredrag.

Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte. Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis.

Här hittar du information om våra distrikt.

Medlemsdrivna nätverksgrupper

I nätverksgrupperna är det medlemmarna som ansvarar för aktiviteter och för att driva nätverken framåt med inspiration och stöd från förbundet under uppstartsfasen.

Här kan du läsa om de nätverksgrupper som finns idag:

Vill du starta ett nätverk? Kontakta Lisa Johansson via e-post lisa.johansson@sverigesingenjorer.se eller på telefonnummer 08-613 80 00.

Våra kvinnliga nätverk ger nya kontakter

Som kvinna och ingenjör på en ofta mansdominerad arbetsplats fyller ett kvinnligt nätverk en viktig funktion. Nätverket kan vara en ventil, ett stöd och forum för utveckling. Våra kvinnliga ingenjörsnätverk finns på många orter i landet.

Vad gör nätverken?

Nätverken bidrar till kontakt, lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Aktiviteterna inom nätverken kan handla om att träffas för att diskutera specifika teman, utbyta idéer eller vara av mer social karaktär. Att dela erfarenheter inom gruppen är det centrala. Varje nätverk sätter ramarna för den egna verksamheten och ansvarar för att driva den framåt.

Aktiviteter och ekonomiskt stöd 

Vänd dig gärna med dina idéer och tankar till förbundet då vi kan bidra med inspiration, kontakter och expertis inom flera områden. Kvinnliga nätverk kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter, det kan exempelvis handla om bidrag till föreläsare på tema arbetsliv och karriär. Vid dyrare aktiviteter är det en god idé att söka ytterligare samarbeten för finansiering, till exempel med andra kvinnliga nätverk eller med något av Sveriges Ingenjörers distrikt. Vanligtvis utgår inget stöd till lokalhyror eller förtäring vid nätverksträffar. Om du vill söka bidrag för en aktivitet, kontakta Lisa Johansson.

Senast uppdaterad 2023-08-30
Till toppen