Sveriges Ingenjörer

Sommarjobb och extrajobb

Att jobba under studietiden är ett bra sätt att få nyttiga erfarenheter och samtidigt tjäna lite extra pengar. Här har vi samlat tips och stöd för dig som är student och ska söka sommarjobb eller extrajobb.

Ett sommarjobb eller extrajobb kan vara din första kontakt med arbetslivet eller din första upplevelse av ingenjörsyrket. Förutom att du får ett mer innehållsrikt cv ger det dig också konkret och värdefull arbetslivserfarenhet.

Många företag och organisationer vill gärna anställa studenter för tillfälliga jobb. För arbetsgivarna är det en möjlighet att få tillgång till färsk kunskap och nya idéer och samtidigt komma i kontakt med framtida medarbetare redan under studietiden.

Även om ditt sommarjobb eller extrajobb inte skulle ligga i linje med din utbildning eller det du planerar att göra efter examen, är det en värdefull merit. Du får nya kunskaper och erfarenheter genom att jobba, ta ansvar och fungera tillsammans med kollegor och chefer. Passa på att ta vara på tiden på jobbet för att både utveckla dig själv och bygga ditt kontaktnät inför framtiden.

Att tänka på för en trygg anställning

När du får ett sommarjobb eller extrajobb är det viktigt med ett anställningsavtal, som du ska se till att få skriftligt från arbetsgivaren.

Att tänka på när du ska skriva på anställningsavtal

  • Arbetsuppgifter – vad  förväntas du göra på arbetsplatsen?
  • Anställningsvillkor – vilka regler finns för arbetstid, lön, försäkringar och förmåner? 
  • Har arbetsplatsen kollektivavtal eller inte? Om en arbetsplats har kollektivavtal  påverkar det faktorer som övertidsersättning, sjuklön och försäkringar.

Kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning om du är osäker på vad som gäller på just din arbetsplats. Rådgivningen kan hjälpa dig med det du undrar över gällande ditt jobb, till exempel frågor om anställningsvillkor, kollektivavtal eller lön.

Kontakta Rådgivningen

Lön vid sommarjobb och extrajobb

När du söker sommarjobb eller extrajobb kan det vara svårt att veta vilken lönenivå du ska ligga på för att få betalt för din kompetens. Sveriges Ingenjörers lönestatistik kan då fungera som en bra vägledning. 

Medellönen 2023 för sommarjobb kopplat till ingenjörsstudier uppgick till 28 160 kronor per månad och medianen till 27 000 kronor*. Lönespannet mellan den undre och den övre kvartilen låg på 24 000–30 600 kronor per månad. Beloppet avser en heltidstjänst per månad, där en heltidstjänst beräknas som 168 timmar/månad. Det är inte ovanligt med timlön vid sommar- och extrajobb. 

Observera att dessa siffror baseras på arbeten kopplat till dina ingenjörsstudier. Lönenivåer för andra typer av arbeten och branscher kan variera.  

För sommaren 2024 kommer lönerna att öka jämfört med 2023 med tanke på att det har varit löneförhandlingar på arbetsplatserna. Löneökningarna för 2024 är 3,3 procent vilket innebär att medellönen för ett sommarjobb kopplat till ingenjörsstudier kommer bli cirka 29 100 kronor. Lönespannet mellan undre och övre kvartil kommer då att bli cirka 24 800–31 500 kronor.

* Siffrorna är beräknade utifrån Sveriges Ingenjörers studentenkät för 2023. 

Lönestatistiken är en indikation, en fingervisning, kring vad man kan förvänta sig i lönenivå. Faktorer som hur kvalificerade arbetsuppgifterna i tjänsten är samt din kompetens och tidigare erfarenheter kan påverka vad lönen faktiskt blir. Det är alltid möjligt att försöka förhandla lönen.

Se över om lönen du erbjuds är inklusive eller exklusive semesterersättning. Utöver lönen i avtalet har du rätt till semesterersättning. Det betyder att du inte kan ta ut semester under tiden du jobbar men du ska få extra ersättning för den semester du tjänar in, antingen fördelat per månad eller i slutet av anställningstiden. Ibland anger arbetsgivaren att lönen är inklusive semesterersättning, det kan du behöva tänka på då ersättningsnivåerna blir olika ersättningar. Enligt semesterlagen är semesterersättningen 12 procent av lönen. 

Användbara förmåner

Som studentmedlem i Sveriges Ingenjörer ingår flera förmåner som du kan använda både inför och under ditt sommarjobb eller extrajobb.

Senast uppdaterad 2024-04-18
Till toppen