Sveriges Ingenjörer

Våra förtroendevalda är fantastiska!

April, april! Nej, självklart är våra 5000 förtroendevalda inte möjliga att ersätta med en röststyrd app. Utan förtroendevalda skulle vi, och alla andra fackförbund, stå oss slätt. De är ovärderliga i sitt outtröttliga arbete för medlemmarnas bästa.

De förtroendevalda finns där för dig. De har under många år, och ännu mer under pandemin, hjälpt tusentals medlemmar med omorganisationer, permitteringar, lönerådgivning, bättre lokala kollektivavtal och tryggare arbetsmiljö.

Under lokala träffar, löneförhandlingar, enskilda ärenden, informationsmöten och i kontinuerliga möten med arbetsgivaren jobbar de förtroendevalda med ditt och dina kollegors bästa för ögonen.

Medan du fokuserar på att förbättra världen, fokuserar våra förtroendevalda på att göra skillnad för dig.

Till toppen