Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörers visselblåsarkanal

Genom Sveriges Ingenjörers visselblåsarfunktion kan du som anställd, arbetssökande, förtroendevald eller på annat sätt har en arbetsrelaterad relation med Sveriges Ingenjörer rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom förbundet utan att behöva oroa dig för negativa konsekvenser.

Sveriges Ingenjörer strävar efter att ha en öppen företagskultur där alla fritt kan lyfta eller anmäla befogade misstankar eller kännedom om oegentligheter eller olagligheter som har att göra med förbundets verksamhet, anställda, ledning, leverantörer och liknande.

Men en öppen företagskultur är i vissa fall inte tillräcklig för att säkerställa att missförhållanden kommer fram via de vanliga kommunikationskanalerna. Sveriges Ingenjörer har därför inrättat en visselblåsarkanal.

Här kan du rapportera i Sveriges Ingenjörers visselblåsarkanal

Visselblåsarlag skyddar anmälare

Genom visselblåsarlagen kan du som har en arbetsrelaterad relation med Sveriges Ingenjörer i rollen som arbetsgivare anmäla eventuella missförhållanden utan att riskera repressalier. Du som är som är anställd, förtroendevald, styrelseledamot, arbetssökande, praktikant eller inhyrd konsult hos Sveriges Ingenjörer kan i denna kanal tala om för oss om du sett eller fått kännedom om något som utgör ett allvarligt missförhållande där det finns ett allmänt intresse av att det uppdagas. Hit hör till exempel brottslig verksamhet.

Anmälan kan göras anonymt

När du gör din rapportering kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Personerna som ingår i den interna visselblåsarenheten har tystnadsplikt. Den som har rapporterat in något kan genom visselblåsarfunktionen kan ta del av vad som händer med ärendet och vad det leder till för åtgärder och aktiviteter.

I menyraden i själva visselblåsarkanalen kan du läsa mer om hur detta fungerar i vår visselblåsarpolicy och en FAQ.

Till toppen