Sveriges Ingenjörer

Välkommen till Ingenjörsfullmäktige

Här finns praktisk information inför mötet för den som är ledamot. Även du som inte är ledamot har möjlighet att till exempel se de handlingar som mötet kommer att hantera. 

Datum: 19-21 november 2023
Plats: The Steam Hotel i Västerås

Program

Huvuddelen av mötet sker i lokal The Grand Hall i närheten av receptionen. 

Praktisk information

Här hittar du all information om vad som gäller innan, under och efter Ingenjörsfullmäktigemötet.

Handlingar

Senast 3 november kan du ta del av handlingarna här.

Du som är anmäld ledamot får även personliga inloggningsuppgifter per e-post till mötessystemet Easymeet och kan då göra egna anteckningar i handlingarna där. 

Den uppdaterade röstlängden publiceras i mötessystemet på söndagen och utskottsutlåtande planeras finnas i mötessystemet under måndagskvällen.

Handlingarnas numrering utgår från Föredragningslista, bilaga 04. Handlingen får bilagenummer efter den punkt i föredragningslistan där ärendet beslutas.

Övriga styrdokument (bland annat politiska program)

Praktisk handledning

De formella mötesreglerna för Ingenjörsfullmäktige finns i Mötesordning, bilaga 06. Här beskrivs mötesreglerna utifrån olika tidpunkter och händelser. Under varje avsnitt förklaras en rad formella begrepp som förekommer i samband med de olika mötessituationerna. 

Till toppen