Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer i Institutssektorn

Institutssektorn bistår näringsliv och samhälle med forsknings- och innovationsutveckling i många branscher. Ingenjörens viktiga roll är att binda samman akademi, näringsliv och samhälle samt för en hållbar teknikutveckling och klimatomställning.

Programförklaring

Ingenjörer inom Institut är väsentliga och bidrar till offentliga sektorns och näringslivets utveckling. Vi verkar för god kompetensutveckling och bra arbetsmiljö samt god löneutveckling. Särskild tyngdpunkt kommer läggas på att:

  • Lyfta fram ingenjörens betydande roll inom utveckling och innovation
  • Ingenjörer inom institut ska ha marknadsmässiga löner
  • Ingenjörer inom institut ska kunna utvecklas och ha en hållbar och sund arbetsmiljö
  • Sörja för ett utbyte av kunskap och erfarenhet mellan institut och ingenjörer inom samhälls- och näringslivssektorerna

Kontaktperson:

Ulf Nordberg ulf.nordberg@ri.se

Kandidater:

Viveca Wallqvist

Ulf Nordberg

Ingemar Petermann

Paul Otxoterena af Drake

Göran Berggren

Lazaros Tsantaridis

Magnus Naesman

Till toppen