Sveriges Ingenjörer

Hedersmedlemmar

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser för att visa respekt och tack för personliga insatser i förbundets eller samhällets intresse och för att uppmuntra till fortsatt ambassadörskap för förbundet.

Sveriges Ingenjörers utmärkelser

Mottagare av förbundets utmärkelser kan vara medlem, tjänsteman vid förbundskansliet eller annan person som uppfyller kriterierna.

Utmärkelser delas ut i första hand i samband med fullmäktigemöte, eller annat tillfälle med möjlighet till stor uppmärksamhet från medlemmar och omvärld. Utmärkelser behöver inte delas ut varje år.

Betydande insatser innebär individuella prestationer som är gjorda lokalt, regionalt eller centralt. Effekten av insatserna ska ha gjort specifikt positivt avtryck i förbundets verksamhet. Insatserna kan röra såväl inåtriktat arbete (bl a medlemsstöd och föreningsverksamhet) som utåtriktat (bl a opinionsbildning, ambassadörskap och annat företrädarskap). Särskilt meriterande är insatser som tydligt stödjer förbundets mål (vision och program). Enbart uppdrag för eller anställning i förbundet under lång tid är inte en tillräcklig förutsättning för förtjänsttecken.

Förslag till hedersmedlem eller till mottagare kan lämnas av medlem, gruppering av medlemmar eller av anställd på förbundskansliet. Du får inte föreslå sig själv.

Du kan nominera medlemmar till hedersmedlemmar som har gjort:

 • exceptionella insatser för förbundet, eller
 • synnerligen framstående ingenjörsmässiga prestationer, eller
 • prestationer på andra samhällsområden som gör att det kan kännas ärofullt att räkna vederbörande som förbundets hedersmedlem.

Insatserna kan ha gjorts under en livsgärning eller del av livsgärning, men kan också vara koncentrerade till en kortare tid. Det krävs inte att någon del har gjorts under det år som hedersmedlemskapet delas ut.

Insatserna behöver inte vara avslutade när hedersmedlemskapet ges, men deras vikt måste kunna bedömas.

Insatserna ska ha någon karaktär som särskiljer dem från andra personers liknande insatser, t ex:

 • att de varit av speciellt slag eller har gjorts i ett speciellt sammanhang
 • att de rört något viktigt men inte alltid vanligt/uppmärksammat/meriterande område
 • att de varit långt "utöver pliktens bud" 
 • att de varit exceptionella eller kanske t.o.m. unika i sin kvalitet (t.ex. i utförandet), samt
 • att de tillfört exceptionella eller t.o.m. unika resultat för förbundet och/eller ingenjörskonsten.

Flera personer kan kallas till hedersmedlemmar för en gemensam insats, men normalt kan bara en person kallas för visst år.

Hedersmedlemskapet är avsett att gälla livslångt, men hedersmedlem kan i likhet med vanlig medlem uteslutas enligt vad som anges i förbundets stadgar.

Våra hedersmedlemmar

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser för att bland annat visa respekt och tack för personliga insatser i förbundets eller samhällets intressen.

Insatserna kan t ex bestå av:

 • Exceptionella insatser för förbundet, eller
 • Synnerligen framstående ingenjörsmässiga prestationer, eller
 • Prestationer på andra samhällsområden som gör att det kan kännas ärofullt att räkna vederbörande som förbundets hedersmedlem.

Insatserna kan ha gjorts under en livsgärning eller del av livsgärning, men kan också vara koncentrerade till en kortare tid.

Christer Fuglesang


Professor KTH Royal Institute of Technology, Space advisor at Saab, retired ESA Astronaut

När rymdfärjan Discovery befann sig under tiden 2006-12-10/22 i rymden, med bland andra Christer Fuglesang ombord sammanträdde förbundsstyrelsen och beslöt att utse Christer Fuglesang till hedersmedlem i Sveriges Ingenjörer. Förbundsstyrelsen är övertygad om att Christer Fuglesang kan bli en viktig förebild för dagens generation unga när det gäller att inspirera dem till högre tekniska studier.

Ann Follin


Svensk museichef och åren 2008 -2015 direktör för Tekniska museet. Kulturvetare i bland annat arkeologi och konstvetenskap vid Lunds universitet.

Ann Follin har på ett remarkabelt sätt lyft Tekniska museet till nya höjder under sin tid som dess chef. Hon har fått ordning på styrningen, ekonomin och på utvecklingen.Sveriges Ingenjörer vill uppmärksamma Ann Follins stora insatser för att öka intresset för innovation och naturvetenskap genom att utse henne till hedersledamot i förbundet.

Håkan Lans

Polhemspristagaren Håkan Lans uppfyller väl kriterierna för hedersmedlemskap. Håkan Lans är en känd uppfinnare och bidrar på många sätt till allmänhetens förståelse av den betydelse som ingenjörer, teknik och innovation har för välstånd och utveckling av vårt samhälle. Eftersom detta är en av förbundets huvuduppgifter anser förbundsstyrelsen att Håkan Lans som hedersmedlem skulle vara en utomordentlig ambassadör för Sveriges Ingenjörer.

Hedersmedlemskapet är avsett att gälla livslångt, men hedersmedlem kan i likhet med vanlig medlem uteslutas enligt vad som anges i förbundets stadgar.

Nominera hedersmedlemmar

Flera personer kan kallas till hedersmedlemmar för en gemensam insats, men normalt kan bara en person kallas för visst år. Förslag till hedersmedlem kan lämnas av medlem, gruppering av medlemmar eller av anställd på förbundskansliet. 

Senast uppdaterad 2022-03-15
Till toppen