Sveriges Ingenjörer

Den första ingenjören hyllas av regeringen

Kan mindre företag utvecklas genom att anställa sin första ingenjör? Svaret är utan tvekan ja. Det visade en studie som Sveriges Ingenjörer beställde redan för drygt tio år sedan. Små och medelstora företag som anställde sin första ingenjör under perioden 1997–2003 ökade sin produktivitet med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent.

Fantastisk utveckling i företagen som anställde sin första ingenjör

Uppföljningen av pilotprojektet i Jönköping visar att efter två år har samtliga företag som anställde sin första ingenjör ökat sin vinst, omsättning och antal anställda.  Det var 35 företag som medverkade i pilotprojektet och 90 ingenjörer. I rapporten kan du läsa mer om vad ingenjörerna faktiskt gjort i företagen och hur det har gått för de företag som ännu inte anställt sin första ingenjör.

Procentuell ökning av resultatet i företagen

Projektet den första ingenjören

2015 inledde Sveriges Ingenjörer en pilotsatsning av Den första ingenjören i Jönköpings län. 35 företag deltog i projektet och flera av dessa har redan anställt sin första ingenjör.

Ett lyckat exempel är familjeföretaget Viking Beds of Sweden i Landsbro, där vinsten och antalet anställda varit stabilt under flera år. Efter anställningen av den första ingenjör togs ett stort kliv i företagets utveckling. Under en treårsperiod gick antalet anställda från 43 till 72, samtidigt ökade företagets vinst från 836 tkr till 22 miljoner.

Resultatet ligger helt i linje med rapporten ”Värdet av ingenjörer i mindre företag” från Ramböll, som slår fast att små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre. I rapporten ökade företagens produktivitet i snitt med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent under en sexårsperiod. Antalet anställda hade också ökat med i genomsnitt fem personer under samma tid.

Tack vare att regeringen uppmärksammat Sveriges Ingenjörers lyckade pilotsatsning i Jönköpings lön stöttas Den första ingenjören nu ekonomiskt av Tillväxtverket. Under 2018 expanderade projektet till Dalarna, Gävleborg och Värmland. Arbetet med att stimulera utveckling i små och medelstora företag, genom att de anställer sin första ingenjör, kan fortsätta med kraft.

Det här är ett glädjande besked och det är roligt att regeringen har uppmärksammat projektet och förstår hur ingenjörer kan påverka utvecklingen hos små- och medelstora företag.

Annika Jederström

Projektledare för Den första ingenjören.

Ingenjörer får små och medelstora företag att växa

Pilotprojektet ”Den första ingenjören” startades av Sveriges Ingenjörer i region Jönköping i Småland och pågick i drygt två år. Tio företag anställde sin första ingenjör. Läs mer om projektet.

Senast uppdaterad 2023-04-20
Till toppen