Sveriges Ingenjörer

Filtrera på kategori

Goda exempel - där Sveriges Ingenjörer gjort skillnad

Goda exempel 30 september 2018

Internationellt inflytande på Scania

Akademikerföreningen på Scania har slutit avtal om medbestämmande och inflytande i hela koncernen.

Läs hela
Goda exempel

Vera roadshow

Under 2019 besökte vi 13 svenska orter med ett event med jämställd kompetensförsörjning i fokus. Tillsammans med olika lärosäten uppmärksammade vi Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör. Hon studerade vid Chalmers som ensam kvinna bland 500 studenter och utexaminerades 1917.

Läs hela
Goda exempel 3 december 2018

Omställning istället för avställning

Ericsson är ett av de företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver och har tidigare försökt lösa problemen med att säga upp anställda för att sedan anställa nya. Akademikerföreningen hos Ericsson fick istället igenom en modell som bygger omställning istället för avställning. 

Läs hela
Goda exempel

Den första ingenjören hyllas av regeringen

Kan mindre företag utvecklas genom att anställa sin första ingenjör? Svaret är utan tvekan ja. Det visade en studie som Sveriges Ingenjörer beställde redan för drygt tio år sedan. Små och medelstora företag som anställde sin första ingenjör under perioden 1997–2003 ökade sin produktivitet med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent.

Läs hela
Goda exempel 11 november 2016

Uppgörelse om flexpension inom Almega

Pension är inte bara en trygghetsfråga för den enskilda, det är också en samhällsfråga. Under avtalsrörelsen 2016 blev kravet på att införa flexpension på företag inom Almegas avtalsområden en långdragen, konfliktfylld fråga. Genom en principöverenskommelse som signerades i februari 2017 kunde frågan lösas mellan parterna.

Läs hela
Goda exempel

Idélandet Sverige

Idélandet Sverige var en satsning som Sveriges Ingenjörer genomförde under 2015-2017 för att visa på ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen.

Läs hela
Till toppen