Sveriges Ingenjörer

Miljö och hållbarhet

Genom både egna satsningar och påverkansarbete driver vi frågor som skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle. Vårt arbete fokuserar framförallt på områden där ingenjörer har särskilt goda förutsättningar att bidra med sitt kunnande. 

Miljö- och klimatpolitiskt program

En hållbar samhällsutveckling är fullt möjlig. För att lyckas måste teknik och politik samspela samtidigt som människors attityder och vanor förändras och det ekonomiska systemet anpassas.

I Sveriges Ingenjörers miljöpolitiska program identifieras fyra viktiga områden där ingenjörers kunnande, tillsammans med en gemensam kraftsamling och politiska insatser, kan åstadkomma globala förbättringar.

Mindre krångel ger bättre snurr på vindkraften

Havsbaserad vindkraft kan snabbt ge Sverige högre elproduktion för att öka takten i den gröna omställningen. Långa och krångliga processer bromsar utvecklingen.

”Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Det bidrar till att säkra svensk levnadsstandard, öka konkurrenskraften och snabba på den gröna omställningen.”

Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande

Läs om Sveriges Ingenjörers förslag

Miljöpriset

Priset ges till den som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön. Medlen till miljöpriset kommer från Sveriges Ingenjörers miljöfond via fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond. Ur Miljöfonden delar Sveriges Ingenjörer även ut stipendier.

Vem som helst kan nominera kandidater till Miljöpriset. Skicka din nominering till Staffan Bjurulf.

 • 2019 – Svante Axelsson, miljödebattör och nationell samordnare
  Svante Axelsson fick Sveriges Ingenjörers miljöpris för sin förmåga att väcka entusiasm och engagemang för miljöfrågorna, inte minst i sin roll som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 • 2018 – Karin Bojs, journalist och författare
  Karin Bojs tilldelades Miljöpriset 2018 för sina journalistiska insatser på miljö- och klimatområdet, präglade av fakta och förståelse.

 • 2017 – Charlotte Permell, journalist
  Miljöjournalisten Charlotte Permell mottog Miljöpriset 2017 för sitt uppskattade engagemang i både natur och miljöfrågor.

 • 2016 – Kristina Sandberg och Staffan Söderberg
  Kristina Sandberg och Staffan Söderberg fick Miljöpriset 2016 för sin utveckling av ISO 26000 – standardiseringsvärldens svar på CSR – som gett företag ett verktyg för hållbar utveckling.

 • 2015 – Lasse Berg, författare
  Författaren Lasse Berg mottog Miljöpriset 2015 för sina skildringar av människans förmåga till samarbete, kreativitet och överlevnad i skilda miljöer.

 • 2014 – Henrik Ekman, journalist
  Journalist, författare och naturfotograf fick miljöpriset 2014 för sitt mångfacetterade arbete att presentera natur och miljö i text, bild och film.

 • 2013 – Skogsmullestiftelsen, ordförande Jill Westermark och ledamot Sachiko Takami
  Sveriges Ingenjörers miljöpris går till Skogsmullestiftelsen och dess ordförande Jill Westermark och ledamot Sachiko Takami för deras arbete med att främja barns känsla för naturen, både i Sverige och i Japan.

 • 2011 – Kerstin Ekman, författare
  För att hon i sina böcker ofta lyfter fram en miljöaspekt som inte får så stort utrymme idag - nämligen kärleken till skogen. I ”Herrarna i skogen” (2007) berättar hon om skogen på ett oefterhärmligt sätt med otaliga exempel från världens alla hörn och kulturer i ett tusenårigt perspektiv. Hon rör sig lätt mellan sägner och forskning, konst och litteratur. I ”Se blomman” (2011) gör hon tillsammans med lärdomshistorikern Gunnar Eriksson en liknande resa i växternas värld.
  Kerstin Ekman förmedlar på detta sätt ett kärleksfullt förhållande till naturen och ger läsarna en rik förståelse för betydelsen av att värna och vårda skog.

 • 2010 – Claes Bernes, redaktör på Naturvårdsverket,
  för hans utmärkta och sakliga populärvetenskapliga författarskap i skilda miljöfrågor.

 • 2009 – Christian Azar, klimatforskare
  för att han är en orädd och stridbar opinionsbildare som ofta betonar vikten av ekonomiska styrmedel i klimatarbetet.

 • 2008 – Pär Holmgren, meterolog
  för sina insatser att sprida kunskap om klimatförändringar.

 • 2007 – Stefan Edman, författare och miljödebattör
  för att han är en ovanlig kombination av biolog och obotlig teknikoptimist, väl medveten om att tekniken ensam inte kan lösa miljö- och klimatproblemen, och som beskriver svåra naturvetenskapliga samband på ett begripligt sätt och driver sina uppfattningar med ett stort kurage.

 • 2006 – Lars-Eric Bränfeldt, journalist på tidningen Affärsvärlden
  för att han under årens lopp på ett elegant och förtjänstfullt sätt lyft fram miljö-, energi- och hälsorelaterade frågor i affärspress. Hans kännemärke är att försöka se frågor från ett nytt perspektiv och ifrågasätta invanda föreställningar.

 • 2005 – Jonas Leksell och Frida "Fakta-Fanny" Normark, kända från barnprogrammet Myror i brallan
  för att de har skapat ett program som ger barn respekt för djur och natur samt en ökad miljömedvetenhet. De har på ett roligt och lärorikt sätt berättat hur saker fungerar och hänger samman i skog och mark samt skapat både nyfikenhet och förståelse om naturen och samspelet i den.

Miljöfonden

Sveriges Ingenjörers miljöfond gör det möjligt att dela ut Miljöpriset, men även ett antal stipendier varje år. Medlen i fonden kommer från fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond, som förvaltas av Swedbank Robur. Detta innebär att du som sparar i Humanfonden/Miljöfonden kan kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta Sveriges Ingenjörers viktiga miljöarbete. 

Miljöfondens ändamål är att stödja och främja forskning, projekt och studier som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde. 2020 tilldelades Sveriges Ingenjörers Miljöfond 3 765 878 kr.

Vill du också spara i Swedbank Robur Humanfond och bidra till Sveriges Ingenjörers miljöarbete? Läs mer på Swedbanks webbplats.

 

Stipendier inom miljö- och hållbarhet

Miljöfonden ger stöd till miljöforskning, examensarbeten, studier och miljöinformation. Sista ansökningsdag för stipendier är i regel i början/mitten av mars varje år.

Läs mer om Sveriges Ingenjörers stipendier och ansök här

 

Senast uppdaterad 2023-07-14
Till toppen