Sveriges Ingenjörer

Utbildning och kompetensutveckling

Framväxten av morgondagens ingenjörer och forskare sker inte i ett vakuum. Därför måste nästa generation få en skola av högsta klass.

Sveriges Ingenjörers allt övergripande utbildningspolitiska mål är att svensk utbildning ska skapa ingenjörer i världsklass. Förväntningarna på ingenjörerna växer från såväl samhälle som från ingenjörsstudenter och ingenjörerna själva, att bidra med lösningar på framtidens stora utmaningar: klimat och hållbarhet.

Vårt utbildningspolitiska program

Vår utbildningspolitik i korthet

  • Höj barnens kunskaper och färdigheter i matematik. Det ger barn och ungdomar självförtroendet att vara med på resan mot framtidens teknik. Säkerställ också att matematiken används som verktyg i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.
  • Återställ utbildningsanslagen per student inom teknik och naturvetenskap.
  • Arbetsgivarna måste bära ansvaret för att ingenjörerna erbjuds möjlighet till kontinuerlig utveckling i arbetet.
  • Stärk de ekonomiska möjligheterna för ingenjörer att bli lärare i teknik och matematik.
  • Öka högskolornas förutsättningar för att erbjuda vidareutbildning på rätt nivå till yrkesverksamma ingenjörer – individuellt eller via företaget.

Vårt utbildningssystem ska vara bland de främsta

Nyfikenheten på teknik och naturvetenskap grundläggs tidigt i en ung människas liv. Det kräver att utbildningssystemet i sin helhet tillhör de främsta i världen, från grund- och gymnasieskola till ingenjörsutbildningarna på högskola och universitet.

Läs mer om vårt opinionsarbete i grundskolan

Samhället behöver ingenjörskompetens

Anslagen till de tekniska utbildningarna har minskats avsevärt under de senaste 30 åren.

– Dagens situation är ohållbar. För att möta samhällets behov av ingenjörskompetens inom områden som klimatomställning och digitalisering måste fler ingenjörsstudenter fullfölja sina utbildningar.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Senast uppdaterad 2024-03-05
Till toppen