Sveriges Ingenjörer

Utbildningspolitik

Framväxten av morgondagens ingenjörer och forskare sker inte i ett vakuum. Därför måste nästa generation få en skola av högsta klass.

Sveriges Ingenjörers allt övergripande utbildningspolitiska mål är att svensk utbildning ska skapa ingenjörer i världsklass. Förväntningarna på ingenjörerna växer från såväl samhälle som från ingenjörsstudenter och ingenjörerna själva, att bidra med lösningar på framtidens stora utmaningar: klimat och hållbarhet.

För att nå det målet, måste nyfikenheten på teknik och naturvetenskap grundläggas – och bibehållas – tidigt i en ung människas liv. Det kräver att utbildningssystemet i sin helhet tillhör de främsta i världen, från grund- och gymnasieskola till ingenjörsutbildningarna på högskola och universitet.

En ytterligare förutsättning för att nå målet, utanför ramen för detta program, gäller arbetsvillkor och löner för ingenjörer i näringslivet liksom för lärare och forskare i ingenjörsutbildning. De måste självfallet hålla den nivå som krävs för att sörja för en god återväxt av ingenjörskåren och främja individuell utveckling under hela yrkeslivet.

Vår utbildningspolitik i korthet

  • Sverige behöver framför allt bra ingenjörer för att möta framtidens utmaningar. Kvalitet i ingenjörsutbildningen ska därför alltid överordnas kvantitet.
  • Höj barnens kunskaper och färdigheter i matematik. Det ger barn och ungdomar självförtroendet att vara med på resan mot framtidens teknik. Säkerställ också att matematiken används som verktyg i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.
  • Bredda rekryteringen till högskolans ingenjörsutbildningar genom insatser i grundskolan – inte i dörren till högskolan. En jämnare studentsammansättning inom ett utbildningsområde kan dock bara uppnås om det samtidigt sker inom andra.
  • Utforma samtliga inriktningar på teknikprogrammet så att de utan särskilda tillval ger behörighet till civil- och högskoleingenjörsutbildning.
  • Återställ utbildningsanslagen per student inom teknik och naturvetenskap.
  • Ge ingenjörsstudenterna möjligheten att redan under studietiden pröva sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet.
  • Arbetsgivarna måste bära ansvaret för att ingenjörerna erbjuds möjlighet till kontinuerlig utveckling i arbetet.
  • Stärk de ekonomiska möjligheterna för ingenjörer att bli lärare i teknik och matematik.
  • Öka högskolornas förutsättningar för att erbjuda vidareutbildning på rätt nivå till yrkesverksamma ingenjörer – individuellt eller via företaget.

Vårt utbildningspolitiska program

Senast uppdaterad 2022-09-20
Till toppen