Sveriges Ingenjörer

Industripolitik

Industrin har en avgörande betydelse för svensk ekonomi och välfärd. Den svenska ekonomin är starkt exportberoende och exporten står för mer än 50 procent av BNP. Utvecklingen i världen leder till att den globala konkurrensen ökar och skärper villkoren även för svensk industri. Därför måste förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige förbättras.

Industrin förändras snabbt genom att digital teknik införs och till följd av den gröna omställningen. Ingenjörerna står för mycket av det kunnande som behövs för att dessa förändringar ska vara möjliga, samtidigt som arbetsinnehållet och kraven på ingenjörers kompetens ständigt förändras.

Avgörande för en framgångsrik industripolitik är att skapa goda förutsättningar för industrins förmåga att ställa om. Sverige måste försvara internationell öppenhet, global handel och en trygg försörjning av insatsvaror.

Vårt industripolitiska program

Industripolitiken i korthet

  • Det krävs en långsiktig underhållsplan för vägar och järnvägar
  • Bygg ut elproduktionen och säkerställ planerbar el i hela landet. Elnäten behöver också byggas ut och ges en förstärkt kapacitet
  • Ersättningen per ingenjörsstudent måste höjas ytterligare
  • Anslå särskilda resurser för det livslånga lärandet till universitet och högskolor.
  • Den statliga forskningsfinansieringen måste öka till 1 procent av BNP
  • Öka basfinansieringen till forskningsinstituten

Rapport om industripolitik

En genomgång och rankning av Sveriges attraktivitet för gröna industriinvesteringar.

Till toppen