Sveriges Ingenjörer

Uppgörelse om flexpension inom Almega

Pension är inte bara en trygghetsfråga för den enskilda, det är också en samhällsfråga. Under avtalsrörelsen 2016 blev kravet på att införa flexpension på företag inom Almegas avtalsområden en långdragen och konfliktfylld fråga. Genom en principöverenskommelse som signerades i februari 2017 kunde frågan lösas mellan parterna.

Flexpension är en tvådelad kollaktivavtalad förmån som innebär en extra avsättning till tjänstepensionen varje månad och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde. Syftet är att ge den anställda både ett ökat pensionskapital och möjlighet till nedtrappning i slutet av arbetslivet, ökat självbestämmande så väl som förutsättningar för ett längre yrkesliv.

Inför avtalsrörelsen 2016 var kravet på flexpension en självklarhet för Sveriges Ingenjörer. Det fanns redan samma slags lösningar på plats för tjänstemän inom industrisektorn, staten, kommuner och regioner. Ingenjörskollegorna på tjänsteföretagen inom Almega stod helt utan den.

Avtalsrörelsen 2106 präglades av ett högt tonläge, intensiva förhandlingar, strejkvarsel, fredspliktsinvändning och process i arbetsdomstolen. Efter det kunde parterna ändå nå fram till en principöverenskommelse. Den löste dels frågan om flexpension i tjänsteföretag, men också sju andra frågor som var i behov av en genomlysning.

Principöverenskommelsen i februari 2017 var en milstople. Det var också unikt att lösa en konfliktfylld avtalsfrågan mellan två avtalsrörelser. Överenskommelsen visade tydligt prov på den svenska modellens förmåga att reglera villkoren på arbetsmarknaden i avtal och att lösa frågor mellan parterna.

– Den stora vinsten är att pensionsvillkoren för våra ingenjörer i tjänsteföretagen nu förbättras genom förstärkta avsättningar och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv. Samtidigt har många andra frågor för både fack och arbetsgivare besvarats och lösts. Förhandlingarna som har pågått mellan parterna sedan i höstas har lett fram till en lösning som alla står bakom, sa Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande vid presskonferensen där överenskommelsen presenterades. 

Därför drev Sveriges Ingenjörer kravet på flexpension:

En bra tjänstepension är viktig både för äldre och yngre medlemmar.

  • Våra medlemmar ska kunna byta arbetsplats över avtalsgränser i trygghet om att tjänstepensionsavsättningarna är lika eller likartade.
  • Pension ska inte hämma ingenjörernas rörlighet på arbetsmarknaden.
  • Det är viktigt att bygga hållbara system för våra medlemmar och samhället.
  • Sverige står inför stora utmaningar, vi behöver förbereda oss för dessa redan nu.

Flexpension för din grundtrygghet

Till toppen