Sveriges Ingenjörer

Internationellt inflytande på Scania

Akademikerföreningen på Scania har slutit avtal om medbestämmande och inflytande i hela koncernen.

I september 2018 visade Akademikerföreningen på Scania prov på den fackliga styrkan när den är som närmast medlemmen – men ändå korsar landsgränser. Föreningen var med och slöt avtal med de tyska ägarna MAN om medbestämmande och inflytande i hela koncernen.

Förutom att det nya avtalet ger arbetstagarrepresentanterna plats i bolagsstyrelsen, måste koncernen också informera och konsultera dem – och invänta deras svar – innan större förändringar kan genomföras. Dessutom ger avtalet garantier om att medlemmarna på Scania i Södertälje får behålla dagens avtal och inflytande. Vilket i allra högsta grad påverkar våra medlemmar, för det är i Södertälje som forskning, utveckling och inköp är placerat.

Vi har möjligheter och ansvar. Akademikerföreningen på Scania har använt båda delarna föredömligt. Med hjälp av tolkar och jurister har 31 arbetstagarrepresentanter från 25 länder, från två olika märken samverkat och nått fram till det nya avtalet.

Det är vid förhandlingsbordet som vi stärker och säkerställer ingenjörernas villkor, i den riktning som visionen pekar.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen