Sveriges Ingenjörer

Omställning istället för avställning

Ericsson är ett av de företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver och har tidigare försökt lösa problemen med att säga upp anställda för att sedan anställa nya. Akademikerföreningen hos Ericsson fick istället igenom en modell som bygger omställning istället för avställning. 

Resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport som har särskilt fokus på ingenjörernas kompetensutveckling visar på att två av fem svarar att företaget saknar rätt teknisk kompetens. Dessutom svarar 59 procent att företaget redan har misslyckats att utveckla nya produkter till följd av brist på kompetens. Teknisk kompetens är en bristvara idag och kommer att fortsätta vara det. Därför måste företag som vill vara konkurrenskraftiga ha en plan för att säkerställa att personalen fyller på med den kompetens som företaget behöver.

Ett av de företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver är telekom-företaget Ericsson. Företaget har tidigare försökt lösa problemen med att säga upp anställda för att sedan anställa nya. En metod som är kostsam, påfrestande för de anställda och som har gjort det svårt för Ericsson att attrahera den kompetens man behöver.

Akademikerföreningen på Ericsson hade länge sett med oro på hur uppsägningarna har slitit på företaget. Oron drar ned produktiviteten när människor lägger energin på att oroa sig istället för att jobba. Negativa mekanismer gör att kollegor blir motarbetare istället för medarbetare; att hålla på sin kompetens blir en strategi när utsållningen ska göras. De anställda hamnar också i ett passivt limbo då de inte hade någon möjlighet att påverka sin situation. För att nämna några baksidor.

På bilden: Behnam Naseh, Peter Laurin, Ulrika Lindstrand och Cecilia Nyström

Men efter år av smärtsamma och dyrbara uppsägningar är det nu slut med det. Akademikerföreningen, som under åren byggt upp ett förtroende hos ledningen, fick gehör när de föreslog en modell som bygger omställning istället för avställning. I korta drag bygger det på att anställda vid enheter som kan komma i fråga för neddragning informeras på ett tidigt stadium, information företaget tidigare hemlighållit under lång tid. Medarbetaren ges istället möjlighet till kompetensutveckling inom andra områden inom bolaget som har brist på kunnigt folk. Per Norlander, koncernfacklig på Ericsson, trycker på ledarskapets betydelse där chefen har en central roll att coacha medarbetaren att hitta den väg framåt som passar för just denne.

När fack och arbetsgivare jobbar ihop i en förtroendefull relation hittar de tillsammans lösningar som gynnar företaget, de anställda och svensk konkurrenskraft. På Ericsson har fack och ledning hittat en unik väg framåt som säkrar företagets behov av kompetens samtidigt som medarbetarna utvecklas och utmanas, precis det som vi så väl behöver om vi ska kunna fortsätta vara en innovationsnation i framkant.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Peter Laurin, chef för Managed Services och hans medarbetare Cecilia Nyström, expert inom AI, berättade om deras behov av att ställa om personal som tidigare jobbat reaktivt och manuellt med att åtgärda fel som uppstått i näten till att nu arbeta mer proaktivt där man med hjälp av bland annat AI arbetar proaktivt med att försöka förutsäga var problemen i näten kan uppstå. Helst innan de uppstår. Cecilia Nyström, som jobbat med att kartlägga skillnad mellan befintlig kompetens och behövd kompetens, understryker att det är mycket enklare att lära en ingenjör som redan har god förståelse om hur nätet fungerar än att anställa en ny utan dessa kunskaper. Dessutom sitter trösklarna mer i hur man pratar om omställningen än i att faktiskt göra den. Ingenjörer är jobbar ju med förändring varje dag på Ericsson påpekar Cecilia Nyström.

Behnam Naseh är en av de ingenjörer som givits möjligheten att ställa om enligt den nya modellen. Han fick hjälp med att utvärdera sin kompetens och är nu mitt i resan att ställa om mot de nya behoven som Ericsson har. Han är mycket nöjd både med kurserna och den hjälp han fått. Han betonar särskilt det positiva i att han kunnat påverka inriktningen och därmed sin situation och möjligheten att arbeta vidare inom företaget.

När fack och arbetsgivare jobbar ihop i en förtroendefull relation hittar de tillsammans lösningar som gynnar företaget, de anställda och svensk konkurrenskraft. På Ericsson har fack och ledning hittat en unik väg framåt som säkrar företagets behov av kompetens samtidigt som medarbetarna utvecklas och utmanas, precis det som vi så väl behöver om vi ska kunna fortsätta vara en innovationsnation i framkant, säger Ulrika Lindstrand.

Till toppen