Sveriges Ingenjörer
Opinion

Trygg försörjning behövs även för studenter

Försörjningen för studenter måste tryggas, även om universitet och högskolor stänger i spåren av coronapandemin. Regeringen måste därför så fort som möjligt se till att frågan löses så att studenterna inte drabbas ekonomiskt.

Vi förutsätter att regeringen skyndsamt löser CSN-frågan, så att studenterna inte behöver oroa sig för sin försörjning om deras lärosäte skulle stänga eller behöver ändra i sin verksamhet.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Behovet av minskad smittspridning i den rådande coronapandemin har medfört att skolor och universitet runt om i världen har stängts eller dess verksamhet dragits ner. Detta kan bli fallet även i Sverige.

Ett problem för landets studenter är att reglerna som CSN tillämpar inte berättigar studenterna till studiemedel om det lärosäte där de studerar stänger helt, även om det är på grund av en pandemi. Om studierna däremot fortsätter i form av distansundervisning med olika sorters digitala hjälpmedel och självstudier, så berättigar det till fortsatta studiemedel. Om tentor och examina dras in kan studenterna också riskera att förlora sin inkomst, eftersom de då inte har möjlighet att ta tillräckligt många poäng för att vara berättigade till studielån och studiebidrag.

Sveriges Ingenjörer har knappt 17 000 studentmedlemmar som riskerar bli av med sin grundtrygghet om inte regering och myndigheter kan ge besked.

Frågan om tillgången till studiemedel har redan diskuterats i riksdagens utskott. Det råder stor enighet bland partierna att denna fråga måste lösas så att studenterna inte hamnar i kläm. Det är således inte en partipolitisk fråga var man står. Däremot är det oklart exakt hur lösningen kommer att se ut.

Senast uppdaterad 2022-03-14
Till toppen