Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Opinion 26 mars 2020

Positivt med regeringens nya krispaket, men mer stöd till egenföretagare behövs

Regeringens nya krispaket för små- och medelstora företag innehåller flera förslag som kommer att underlätta för företagen att klara krisen. "Det är positivt att regeringen nu gör riktade åtgärder för de mindre företagen, men ytterligare insatser behövs inte minst för egenföretagarna", säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Regeringens beslut att stänga ner delar av samhället har dramatiska effekter på sysselsättningen. Nedstängningseffekterna påverkar efterfrågan särskilt kraftigt för mindre företag i vissa branscher.

Sveriges Ingenjörer har 7000 medlemmar som är egenföretagare. I den gruppen finns det många ingenjörer som arbetar med innovation, som underleverantörer eller som konsulter. De, liksom andra företagare, har redan märkt av krisen och kommer att behöva ett omfattande stöd.

Egenföretagarna är viktiga för svenskt näringsliv och det är nödvändigt att regeringen gör allt den kan för att trygga deras situation

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Regeringens krispaket har framför allt fokus på krediter och att lyfta av kostnader för företagen. Positivt för egenföretagarna med Enskild firma är att regeringen föreslår sänkta egenavgifter, utvidgat anstånd med skatteinbetalningar och att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt.

En viktig åtgärd som fortfarande saknas är att även egenföretagare med Enskild firma ska omfattas av stödet för korttidsarbete. Även om Tillväxtverket nu öppnat upp för att anställda ägare och deras anställda som tillhör familjen kan få del av detta stöd för korttidsarbete är företagsformen enskild firma fortfarande undantagen. Det kan också behövas en modell för permittering på heltid.

Sveriges Ingenjörer samarbetar inom Saco för att driva frågor gentemot regeringen.  Under våren fortsätter vi att arbeta med de frågor som är viktiga för att våra medlemmar och deras företag ska klara krisen.

Förbundets chefsjurist Heléne Robson kommenterar situationen för egenföretagare i en artikel om ingenjörkonsulternas situation efter AB Volvo valt att avsluta sina konsultkontrakt, på Nyteknik/Ingenjörskarriär.

Klicka här för att komma till artikeln 

Till toppen