Sveriges Ingenjörer
Covid19

Egenföretagare och Covid-19

För egenföretagare är de arbetsrättsliga reglerna ofta annorlunda än för anställda. På denna sida besvarar vi de vanligaste frågorna vi får just nu om hur egenföretagare påverkas av den pågående situationen.

Om korttidsarbete

Regeringen har beslutat om utökat stöd för korttidsarbete. Tillväxtverket, som är handläggande myndighet, har dessutom utökat tolkningen av begreppet anställda till att gälla alla anställda inklusive ägare/arbetsgivare och familjemedlemmar. Det gäller i alla bolagsformer utom Enskild firma. Den som innehar en Enskild firma omfattas fortfarande av den ursprungliga lagtexten som utesluter innehavaren och dess familjemedlemmar. Detta uppfattar Sveriges Ingenjörer som ett problem och vi arbetar för att få en förändring till stånd.

Tillväxtverket arbetar med frågan och förväntas lägga fram fler förslag till regeringen på åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset. Så snart vi har mer information kommer det att publiceras här.

Information från Tillväxtverket hittar du här.

Sjuklön och smittbärarpenning

Förändringarna inom sjukförsäkringen gäller även egenföretagare.

De omfattar slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg och att sjuklönen ersätts. Reglerna runt smittbärarpenning gäller även dig som egenföretagare.

Mer information hittar du i vår FAQ, på Regeringens webbplats och hos Försäkringskassan.

A-kassa och inkomstförsäkring

A-kassan och inkomstförsäkringen gäller även för dig som egenföretagare. Läs mer om vad som gäller vid ofrivillig arbetslöshet.

 

Företagare med enskild firma

Inom Saco samarbetar vi för att stärka förutsättningarna för medlemmar som driver eget företag. Den 27 april träffade Göran Arrius, Sacos ordförande, Anders Ferbe, regeringens samordnare för coronakrisens effekter på näringslivet. Då lyftes bland annat frågan om företagare med enskild firma.

Enskild firma träffas inte av reglerna för korttidspermittering och för att få a-kassa måste företaget vara helt vilande (får inte ens skicka en offert). Vi menar att det inte är rimligt att de som har valt bolagsformen enskild firma istället för AB inte får något stöd alls nu när omsättningen sjunker drastiskt.

Man kan tänka sig en form av direktstöd motsvarande det som ges i t.ex. Finland och Danmark. Alternativt att man kan få a-kassa på deltid, dvs. att enskild firma inte behöver lägga ner all verksamhet.

Frågor och svar från chatt

Här hittar du frågor och svar från tidigare chatt med Danske Bank.

Det innebär att staten tar en del av kostnaden för dina anställda när man gör en korttidspermittering. Det finns mycket bra information hos Tillväxtverket.

Om dina anställda går ned till 60 % arbetstid – så erhåller den anställde 92,5 % av ursprunglig lön, du betalar 47 % av ursprunglig lön och staten betalar 45 % av ursprunglig lön. Obs: Lönetak om 44.000 kr i månaden.

Ja det finns begränsningar för storleken på garantin som baseras på omsättningen. Lånet eller krediten som säkerställs till viss del med en statlig garanti får maximalt uppgå till 25 % av 2019 års omsättning alternativt lönekostnaden för bolaget under 2019 multiplicerat med 2.

Kontakta banken. Vi gör en individuell prövning och ser de över de möjligheter som just ditt bolag har, det finns inga generella svar.

Grunden för att få en statlig garanti är att bankerna tillhandahåller sund kreditgivning vilket innebär att alla i praktiken inte får lån. Om avser större företag så omfattas de av annat stöd som ex Exportkreditnämnden.

Med livskraftigt bolag menas att man i grunden har ett vinstgenererande företag och att man efter Corona-pandemin har en fortsatt lönsamt verksamhet och klarar den ökade låneskulden.

Först och främst är det möjlighet att du omfattas av Korttidsarbete - gå gärna in på Tillväxtverket och läs mer hur det fungerar. Du kan skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter 1 mars-30 juni 2020. Nedsättningen gäller för Aktiebolag med upp till 30 anställda, vilket innebär att arbetsgivaren kan få en lättnad på max 5 300 kr/anställd och månad. Det finns även lättnader för delägare i Handelsbolag. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Om du är hyresgäst och är verksam i en utsatt bransch så finns det en möjlighet att din hyresvärd kan sänka din hyra och få kompensation ifrån stat/myndighet till hälften av den hyresreduktionen med vissa begränsningar. Du bör genast ta kontakt med hyresvärden.

Vi har för avsikt att inte göra det krångligt. Om du som företagare är förberedd med en egen kalkyl som vi kan göra en finansiell bedömning av går det snabbare. Det viktigaste är att göra en egen analys av det likviditetsbehov du anser du kommer att behöva. Gör tre scenarios på 3, 6, 9 månader.

Det kan finnas ett intresse hos din hyresvärd att behålla sina hyresgäster och mitt råd är att du pratar med hyresvärden.

Du kan skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter och skatter som moms - men det är förknippat med en viss kostnad.

Vi ger inte individuella råd i detta forum. Men boka ett investeringsmöte med en rådgivare hos oss så kan vi hjälpa dig.

Om du inte har en personlig kontakt är det bästa att kontakta vår kundservice på 0752-48 49 30 eller skicka ett meddelande via District med information om vad vill diskutera så kommer en rådgivare att kontakta dig. Banken har nyligen publicerat en speciell sida på danskebank.se. Här kan du som företagare läsa mer om hur banken arbetar för att underlätta för dig i denna situation.

Man bör se Myndigheterna och statens hjälp på två sätt. Dels gör de en del åtgärder som minskar företagens kostnadssituation i detta läge men man gör också åtgärder och aktiviteter som underlättar för företag att få utökade krediter för att klara sin likvida situation. De åtgärderna är inte kostnadsfria.

Avseende ökade möjligheter att använda periodiseringsfond så är syftet att ditt företag inte skall betala skatt för vinster under 2019 upp till ett visst belopp utan att det läggs i periodiseringsfonden och därigenom kan matchas mot eventuella förluster för 2020. Jag kan inte se några nackdelar med att nyttja de nya periodiseringsreglerna.

Jag tycker du ska prata med din revisor eller prata med Skatteverket. De kan ge dig bästa svaren på dina frågor.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med din revisor eller med Skatteverket som kan ge dig bästa svaren på dessa frågor.

Senast uppdaterad 2023-07-11
Till toppen