Sveriges Ingenjörer
Opinion 31 mars 2020

Utökad kompetensutveckling behövs också för att klara krisen

Regeringens nya åtgärdspaket för jobb och omställning innehåller en rad temporära åtgärder för att klara den pågående krisen. Positivt är att åtgärderna kommer att underlätta för enskilda individer. Samtidigt behövs mer långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och innovation för att företagen ska stå rustade när det vänder.

- I det exceptionella läget som vi befinner oss i är det bra att regeringen höjer taket i a-kassan och tar bort karensdagarna, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Såväl högre ersättningstak i a-kassan som att karensdagarna slopas är bra för de grupper på arbetsmarknaden där man kan förvänta sig en kortare arbetslöshet och återgång i arbete när konjunkturen vänder uppåt.

- Vi har drivit frågan om ett höjt tak i a-kassan redan tidigare, säger hon. Det kommer både att öka köpkraften och göra det lättare för enskilda individer att ta sig igenom krisen.

Regeringens åtgärder innebär också att fler människor kommer att omfattas av rätten till ersättning från a-kassan. Både arbetsvillkoren och medlemsvillkoren sänks för att kvala in.  Även egenföretagare har större möjlighet att lägga sitt företag vilande och därmed få rätt till a-kassa.

- Just egenföretagarna är en grupp som är viktiga för svenskt näringsliv. Särskilt konsulter som tappar uppdrag syns inte i arbetslöshetsstatistiken och det är bra att regeringen även justerar reglerna för denna grupp, säger Ulrika Lindstrand. Dessvärre är det en viktig åtgärd som fortfarande fattas och det är möjligheten för företagare med enskild firma att del av stödet med korttidsarbete.

Det finns även satsningar på utbildning i regeringens åtgärdspaket, bland annat utökade utbildningsplatser på högskolan och mer pengar att utveckla distanskurser och MOOCs (massive open online courses).

Det är mycket positivt att regeringen nu pekar på behovet av utbildning och kompetensutveckling.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

- Det är mycket positivt att regeringen nu pekar på behovet av utbildning och kompetensutveckling, säger Ulrika Lindstrand. Samtidigt spelar företagen som arbetsgivare en viktig roll i detta. Vår uppmaning till näringslivet är att undersöka möjligheten till kompetensutveckling i kombination med korttidsarbete. Vårt koncept Study Friday kan vara en modell.

Intressant för ingenjörer är även att kompletterande pedagogisk utbildning ska utökas, vilket kan ge möjlighet för fler ingenjörer att omskola sig till lärare.

- Särskilt inom ämnena matematik, kemi, fysik och biologi utexamineras väldigt få ämneslärare för högstadiet och gymnasiet just nu, säger Ulrika Lindstrand. Det är ämnen som är väldigt viktiga för ingenjörer och där de som vill bli lärare skulle kunna göra en insats. 

Sverige är ett land som byggt sin framgång på kunskap, innovation och konkurrenskraftiga företag. För att de svenska företagen ska komma stärkt ur krisen är ny och uppgraderad teknisk kompetens av största vikt. I detta arbete behöver alla goda krafter bidra.

Till toppen