Sveriges Ingenjörer
Opinion 19 maj 2020

Bra att utbildningsexpansionen granskas

Sveriges Ingenjörer välkomnar att Riksrevisionen ska granska utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken. Ingenjör lyfts ofta upp som ett sådant, vilket är en bild som förbundet inte delar.

Skärmbild fr Riksrevisionen.se

Riksrevisionen meddelar att myndigheten kommer inleda en gransking av regeringens styrning och utformning av uppdraget åt landets lärosäten att skapa fler utbildningsplatser på vissa utbildningar, för s.k. bristyrken

En spridd uppfattning i samhället är att det råder eller kommer att råda ett stort underskott på ingenjörer. Detta är felaktigt. Arbetsmarknadsläget för civil- och högskoleingenjörer är totalt sett i balans.

En typisk hösttermin är andelen antagna till ett nybörjarprogram inom teknik, data eller naturvetenskap drygt 30 procent av det totala antalet antagna till nybörjarprogram. För civil- och högskoleingenjörsutbildningarna ensamma brukar det handla om ungefär 18 procent. Ingenjörsutbildningarna tillhör högskolans största, med 17 000 behöriga förstahandssökande och 13 000 antagna varje höst.

Samtidigt tar i genomsnitt bara hälften av nybörjarna examen. Men trots den måttliga genomströmningen ökar antalet examinerade i arbetskraften stadigt. ”Fler civil- och högskoleingenjörer” är i själva verket en beställning som uppfylls varje år. Sedan 90-talets början har antalet högskoleutbildade inom teknik mer än tredubblats. Och den utvecklingen fortsätter, trots den måttliga genomströmningen.

Riksrevisor Helena Lindberg säger, i en kommentar till nyheten att granskningen ska inledas, att satsningen fått kritik bland annat för att fler utbildningsplatser inte alltid lett till fler utexaminerade studenter.

Satsningen har fått kritik, bland annat för att fler utbildningsplatser inte alltid lett till fler utexaminerade studenter

Helena Lindberg

Riksrevisor

Det är en kritik som Sveriges Ingenjörer instämmer i. Det är inte fler nybörjarplatser som behövs, utan resurserna bör istället läggas på att öka ersättningen per student, inte på att ta in fler till en allt mer urholkad ersättning. Det är också viktigt att göra fler bättre rustade för att klara utbildningarna. Ingenjörsutbildningarna fordrar goda förkunskaper från grundskola och gymnasium, hög arbetskapacitet och stark motivation.

Kvalitet i ingenjörsutbildningen ska alltid överordnas kvantitet. Sverige behöver framför allt bra ingenjörer.

Sajten Altinget Utbildning rapporterar om att förbundets anser att utbildningsplatser är verkningslöst när bara hälften tar exman och därför välkomnar Riksrevisionens granskning. 

Klicka här för att komma till artikeln på Altinget.se (obs - prenumerationsartikel)

Även förbundets medlemstidning Ingenjören skriver om Rikrevisionens nya granskning av styrningen av högskolan.

Klicka här för att komma till artikeln på Ingenjoren.se 

Till toppen