Sveriges Ingenjörer

Nytt löneavtal i industrin ger bättre villkor och reallöneökningar

Reallöneökningar och avsättning till deltids- eller flexpension redan från 1 november. Det tillsammans med andra delar i industrins nya kollektivavtal ger en bra grund för kommande lokala förhandlingar. Ingenjörernas löner sätts på arbetsplatsen och där spelar företagets ekonomi stor roll.

– De nya kollektivavtalen ger från och med idag reallöneökningar och skapar en nödvändig stabilitet på svensk arbetsmarknad de närmaste åren, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Märket är avtalat till 5,4 procent över 29 månader. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. I de lokala förhandlingarna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar. Därefter genomförs lönesamtal där lönen sätts utifrån den enskildes prestation.

– Vi i Facken inom industrin har tagit vårt ansvar att teckna centrala avtal och sätta ett normerande märke. Men nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar att få, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Våra avtal innehåller stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymmet finns.

Ulrika Lindstrand

– Våra avtal innehåller stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymmet finns. Vi kommer att stödja våra medlemmar och deras företrädare på arbetsplatserna för att se till att avtalen följs och medlemmarnas intresse tas tillvara, säger Ulrika Lindstrand.

Förutom de övergripande villkoren finns andra delar i Sveriges Ingenjörers avtalsområden:

  • Bättre villkor för de anställda som närmar sig pensionsåldern i frågor som rör rätten att ha kvar sin anställning och sjuklön
  • Framtagande av en praktisk handledning för att motverka sämre möjligheter vid föräldraledighet
  • Partsgemensamt arbete för arbetsmiljöintroduktion vid nyanställning och återgång i arbete samt nya rutiner för arbetslivsanpassad rehabilitering

 

Läs mer om Facken inom industrin

Läs mer om förbundets kollektivavtal på sverigesingenjorer.se

 

För mer information:

Alexander Orlinge, pressekreterare, 070-962 47 33

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand (mitten) tillsammans med Unionens ordförande Martin Linder (vänster) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson (höger) vid Facken inom industrins presskonferens efter nya kollektivaval slutits. 

Det är viktigt med ett stabilt avtal som gagnar tillväxt och inte ger orimliga påfrestningar på svensk ekonomin. För de företag som går riktigt bra finns nu möjligheter att ge förstärka villkor och lönenivåer. Nu börjar avtalsrörelsen på riktigt, i de lokala förhandlingarna. Det sa förbundsordförande Ulrika Lindstrands när hon interjvuades i Svt Nyheter i samband med pressträffen om de nya kollektivavtalen i industrin.

"I de företag där det går lite bättre kan det falla ut mer, i de branscher där det går lite sämre kan man hålla tillbaka. Märket ska ses som ett medelvärde, inte som golv eller tak
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand intervjuad i SR Ekot.

Arbetsgivare och fack inom industrin är överens om en 5,4 procents löneökning I 29 månader. Förhandlingarna har varit långa och tuffa.
"I en historiskt svår avtalsrörelse har vi lyckats växla upp justera upp löneökningstakten mot föregående period", säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand i en artikel på Aftonbladet.se

Till toppen